Drveće
nema peludi
Trave
nema peludi
Korovi
visoka
Trave
niska
Pelin
niska
Trputac
niska
Crkvina
niska
Ambrozija
niska
nema mjerenja
nema mjerenja
nema mjerenja
nema mjerenja
Pelin
niska
Loboda
niska
Koprive
visoka
Ambrozija
visoka
Čempresi
niska
Borovi
niska
Pelin
niska
Crkvina
visoka
Loboda
niska
nema mjerenja
nema mjerenja
nema mjerenja
nema mjerenja
nema mjerenja
nema mjerenja
Trave
niska
Pelin
niska
Koprive
umjerena
Ambrozija
visoka
Trave
niska
Crkvina
visoka
Loboda
niska
Ambrozija
umjerena
Trave
niska
Koprive
visoka
Ambrozija
umjerena
Pelin
niska
Besplatni newsletter

Svakodnevno biramo najzanimljivije za vas i šaljemo. Prijavite se!

Peludna prognoza

Peludna prognoza
Aplikacija Peludna prognoza donosi svakodnevne informacije o koncentraciji peluda pojedinih alergenih biljaka za sve gradove u Hrvatskoj koji vrše mjerenja. Brojčani način prikaza podataka omogućuje alergičnim osobama točnije povezivanje pojave simptoma s količinom peludi u zraku. Na taj način alergične osobe mogu prilagoditi svoje dnevne aktivnosti i tako aktivno utjecati na svoje zdravstveno stanje. Peludnu prognozu preuzmite na svom iOS i Android mobilnom uređaju.