Drveće
nema peludi
Trave
niska
Korovi
umjerena
Borovi
niska
Trave
umjerena
Trputac
niska
Crkvina
umjerena
Loboda
niska
nema mjerenja
nema mjerenja
nema mjerenja
Drveće
niska
Trave
niska
Korovi
umjerena
Trave
niska
Koprive
visoka
Ambrozija
niska
Trputac
niska
Kiselica
niska
Koprive
umjerena
Drveće
niska
Trave
niska
Korovi
niska
nema mjerenja
nema mjerenja
nema mjerenja
nema mjerenja
nema mjerenja
Trave
niska
Trputac
niska
Kiselica
niska
Koprive
visoka
Ambrozija
niska
Trave
niska
Trputac
niska
Crkvina
umjerena
Trave
niska
Koprive
visoka
Ambrozija
niska
Besplatni newsletter

Svakodnevno biramo najzanimljivije za vas i šaljemo. Prijavite se!