nema mjerenja
Breza
niska
Čempresi
umjerena
Jasen
umjerena
Borovi
visoka
Trave
niska
Crkvina
niska
Drveće
visoka
Trave
nema peludi
Korovi
nema peludi
Drveće
visoka
Trave
niska
Korovi
nema peludi
Drveće
visoka
Trave
niska
Korovi
niska
nema mjerenja
Breza
visoka
Čempresi
umjerena
Jasen
visoka
Vrba
umjerena
Grab
niska
Topola
umjerena
Drveće
visoka
Trave
nema peludi
Korovi
nema peludi
Čempresi
visoka
Vrba
visoka
Hrast
umjerena
Borovi
umjerena
nema mjerenja
Drveće
visoka
Trave
umjerena
Korovi
visoka
Drveće
visoka
Trave
niska
Korovi
nema peludi
nema mjerenja
Platana
visoka
Čempresi
visoka
Grab
umjerena
Borovi
visoka
Trave
umjerena
Crkvina
visoka
Drveće
visoka
Trave
niska
Korovi
nema peludi
Breza
visoka
Čempresi
niska
Jasen
niska
Vrba
niska
Hrast
umjerena
Trave
niska
Čempresi
visoka
Jasen
visoka
Borovi
umjerena
Trave
niska
Crkvina
umjerena
Čempresi
umjerena
Jasen
umjerena
Breza
visoka
Hrast
umjerena
Topola
niska
Trave
niska
Besplatni newsletter

Svakodnevno biramo najzanimljivije za vas i šaljemo. Prijavite se!

//  UVOD
Osteoporoza, koja pogađa najmanje 15-20% žena tijekom postmenopauze, predstavlja bolest koju smatramo posljedicom poremećaja metabolizma.

Poremećaj koji je ovdje u pitanju javlja se na kosturu, a karakteriziran je smanjenjem koštane mase i poremećajima u arhitekturi kostiju koje postaju šupljikave i porozne poput spužve. Posljedica tog poremećaja je veći rizik lomova kostiju i teže, ponekad gotovo nemoguće zaraštavanje lomova i ponovno okoštavanje. Važno je istaći da je ta bolest tzv. asimptomatska, nema posebnih simptoma kojima se javlja i gotovo se uvijek dijagnosticira nakon već nastalog loma kosti.

Da bismo dočekali menopauzu spremni, te izbjegli opasnosti koje su povezane s rizičnim lomovima kostiju, moramo tijekom čitavog života koristiti u prehrani namirnice bogate kalcijem i fosforom. Međutim, još je važnije je biti redovito fizički aktivan i provoditi kontinuirane tjelesne aktivnosti. Treba napomenuti da osteoporoza sve više pogađa i muškarce.

Danas sve više radi na osvješćivanju ljudi, a posebno žena, nastojanjima da se putem redovitih pregleda i posebnih analiza kojima se mjeri gustoća koštane mase (denzitometrija kostiju) što prije dijagnosticira već prisutna osteoporoza ili tendencija nastanka iste. To je izuzetno važno jer osoba onda može promijeniti svoje životne navike i prilagoditi se životu s tom bolesti, koja nije teška, ali je vrlo neugodna i u konačnici može dovesti do trajnog invaliditeta. Terapije koje su danas na raspolaganju, od hormona do bisfosfonata alendronata, molekule koja inhibira djelovanje osteoklasta - stanica koje razazaraju kosti, mogu smanjiti rizik nastanka lomova za više od 50%. Stoga, ako postoji bilo kakva sumnja za razvoj osteoporoze, dobro je započeti s terapijom, tim više što su današnji lijekovi jako prilagođeni pacijentima, te se pojedini uzimaju jednom tjedno.

Međutim uz lijekove i prehranu koja će osigurati dostatne količine kalcija i fosfora, potrebno je redovito provoditi određenu tjelesnu aktivnost. Svaki put kada poskočite ili se vaš mišić kontrahira (stegne) oslobađaju se tvari koje stimuliraju nastanak stanica koje formiraju kosti - osteoblasta. Dovoljno je skakutati 2 puta dnevno po desetak minuta uz pomoć vijače, ili brzo hodati ili voziti bicikl barem pola sata dnevno, kako bi se prevenirala osteoporoza.

(6)
3.8 od 5