Organizirane rute

Svaka ruta ima početnu (start), kontrolnu (sredina rute) i završnu točku (cilj rute) u središtu grada.

Na svakoj od navedenih točaka vas očekuje mapa, u koju putem sakupljate žigove i koja nakon ispunjavanja služi kao dokaz prijeđene udaljenosti. U mapi je nacrtana karta na kojoj su obilježene rute, te prazna mjesta za kontrolne žigove.

Za svaku prijeđenu rutu moguće je dobiti ukupno tri žiga – na početnoj, kontrolnoj i završnoj točki rute.

Naši suradnici sakupljat će ispunjene mape na svim početnim i završnim točkama.
Kako bi dokaz tj. mapa o prijeđenoj udaljenosti, odnosno prehodanoj ruti bio valjan, svaki sudionik mora ispuniti mapu svojim podacima.