Split
U Splitu se nalazi 1 ruta hodanja.

Riva (Kod makete grada Splita) – Riva (Trg doktora Franje Tuđmana) – Marmontova (Vrh ulice prema HNK) – Park Strossmayer (Kod kipa Grgura Ninskog) – Poljana Kraljice Jelene

Split - 1. ruta