Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Duševne bolesti

Somatoformni poremećaj

Moji problemi su poceli prije 4 god jakim lepršanjem srca ili preskakanjem, uz opću slabost, što je trajalo nekih 20 min. Kad se to smirilo puls je bio 140. Otišla sam doktoru i napravila osnovne pretrage. Sve je bilo u redu, dali su mi više vrsta anksiolitika. Ali napadi su se ponavljali sa lepršanjem srca ili bez, uz utrnulost ruku i nogu, osjećaj nekog tereta u prsima, ubrzan puls, tako da sam bila u lošem stanju. Sve pretrage sam napravila i sve je bilo u redu, ali ja sam se strašno loše osjećala. Kardiolog mi je dao alprazolam. Sve je bilo dobro do prošle god dok nisam počela imati smetnje sa disanjem. Nikako nisam mogla udahnuti dovoljno zraka i ponovo mi se napad ponovio, s istim simptomima. Ponovo sam uzimala alprazolam. Sada osjećam neku nelagodu u kostima, posebno u lijevoj nozi,kao da će me izdati, slabost je tako jaka da samo gledam gdje ću se spustiti, osjećam da kad sam u gužvi da ću se izgubiti ili onesvijestiti od glasova. Ne znam što da radim, imam toliku tremu ako moram u auto,čak mi smeta kad se vozim, smeta mi to kretanje i prolaženje pored nečeg, odmah mi je slabo. Inače imam 29 god.

Kroz cijeli sadržaj mail-a opisujete smetnje koje ulaze u kategoriju smetnji iz kruga anksioznih poremećaja, kod kojih je dominantni fenomen anksioznost-tjeskoba, koja nije prorađena. U prvom dijelu mail-a spominjete smetnje koje idu u kategoriju anksioznosti (tjeskobe) koja se pretvorila u tjelesne simptome, što bi dijagnostički išlo u skupinu nekog od anksioznih poremećaja. Navodite i da se anksioznost javljala povremeno u formi paničnih napadaja, što je dosta često kod osoba mlađe životne dobi i jedan je od vodećih razloga zbog koji se mlađe osobe javljaju psihijatru. U drugom dijelu mail-a navodite smetnje koje bi teoretski (dijagnoza je moguća tek nakon psihijatrijskog pregeda, uz uvid u raniju medicinsku dokumentaciju) mogle ići u krug somatoformnog poremećaja. Kada govorimo o tjelesnim simptomima i psihičkoj podlozi (što u vašem slučaju još nije potvrđeno, zato je bitno obaviti sve pretrage i javiti se neurologu), obično koristimo u psihijatriji termin konverzivni ili somatoformni poremećaj. Termin konverzije tumači se kao proces putem kojeg se psihička energija pretvara - konvertira u tjelesni simptom. Konverzivni poremećaj uključuje neobjašnjive simptome ili deficite koji pogađaju voljne motoričke ili osjetilne funkcije. Psihološki čimbenici vezani su uz simptom i zamijećeno je da pojavi ili pogoršanju simptoma prethodi psihički konflikt ili neka stresna situacija. Simptomi nisu namjerno izazvani. Motorički simptomi koji se mogu pojaviti uključuju oštećenu koordinaciju ili ravnotežu, paralizu ili slabost određene grupe mišića, otežano gutanje, osjećaj knedle u grlu. Osjetilni simptomi mogu biti gubitak osjeta boli ili dodira, dvoslike, sljepoća ili gluhoća. Dijagnozu konverzivnog poremećaja treba postaviti nakon temeljitih medicinskih pretraga kojima se isključe neurološke ili neke druge bolesti. Tradicionalno se pojam konverzije izvodi iz hipoteze da tjelesni simptomi predstavljaju simboličko razrješenje nesvjesnog psihološkog konflikta, smanjujući anksioznost (tjeskobu) i zadržavajući konflikt izvan svjesnog. Liječenje konverzivnog poremećaja je kombinirano - uz lijekove se primjenjuje psihoterapija (osobito korisna u razumijevanju konflikata koji su u podlozi simptoma).

Dr. sc. Darko Marčinko, dr. med., specijalist psihijatar