Prostata

PSA - prostata specifični antigen

Objavljeno 15.01.2019.
Ivan Pezelj, dr. med., specijalist urolog
Prostata specifični antigen (PSA) je glikoprotein kojeg stvaraju stanice prostate a koristi se kao tumorski marker za otkrivanje i praćenje rezultata liječenja raka prostate.
PSA - prostata specifični antigen

Što je PSA - prostata specifični antigen?

Prostata specifični antigen (PSA) je glikoprotein kojeg stvaraju stanice prostate te izlučuju u krv i sjemenu tekućinu.  Najviša koncentracija PSA nalazi se upravo u sjemenoj tekućini  gdje ispunjava svoju biološku ulogu održavanja spermija pokretnima te spremnima za oplodnju u periodu između ejakulacije i kontakta s jajnom stanicom. Otkriven je 1979. godine nakon više godina eksperimentiranja od strane raznih znanstvenika, da bi prvo mjerenje iz seruma te otkriće kliničke primjene nastupilo 1980.-e godine. Suprotno nazivu, PSA ne izlučuju samo stanice prostate već u manjoj mjeri i druga tkiva u organizmu.

Kako se mjeri PSA?

PSA  se koristi kao tumorski marker za otkrivanje i praćenje rezultata liječenja raka prostate. PSA nije tumor specifičan, tj. ne proizvode ga samo stanice karcinoma prostate pa ga nalazimo u povišenim koncentracijama i kod benignih tj. dobroćudnih oboljenja prostate (npr. upala prostate, benigno uvećanje prostate i sl.). Vrijednost PSA na nalazima mjeri se u nanogramima po mililitru (ng/mL) ili mikrogramima po litri (µg/L). Konverzija između dvije navedene mjerne jedinice nije potrebna tj. PSA od 1 ng/mL je jednaka vrijednosti PSA od 1µg/L.

Povišene vrijednosti PSA ne znači da bolesnik ima karcinom prostate. Za postavljanje dijagnoze raka prostate nužno je učiniti biopsiju prostate te uzorke prostate poslati na patohistološku analizu i na taj način potvrditi dijagnozu. Međutim, vrijednosti PSA i digitorektalni pregled zajedno su dobri pokazatelji potrebe za biopsijom prostate. Povišene razine PSA mogu upućivati na postojanje karcinoma prostate i kod urednog digitorektalnog nalaza. Pozitivan digitorektalni nalaz, tj. tumor prostate koji se može napipati prstom kroz debelo crijevo, indikacija je za biopsiju prostate bez obzira na vrijednosti PSA.

Ukupni, vezani i slobodni PSA te omjer

PSA egzistira u krvi u dvije forme: vezani i slobodni. Oko 20% ukupnog PSA u krvi je prisutno u slobodnoj formi (fPSA). Zbroj vezanog i slobodnog PSA zovemo ukupni PSA ili tPSA (od engl. total PSA). Ukupni PSA tj. tPSA je onaj koji je naveden u većini laboratorijskih nalaza te se često označava samo sa PSA.

Određivanje fPSA i njegovog udjela u ukupnom PSA može dodatno poboljšati razlikovanje benignog uvećanja prostate od karcinoma prostate. Što je veći omjer manja je šansa da bolesnik ima karcinom prostate. Ova dijagnostička metoda se posebno preporučuje muškarcima kod kojih je izmjeren ukupni PSA u rasponu od 4-10 ng/mL. Iznad razine od 10 ng/ml vađenje omjera nije potrebno.

PSA gustoća, brzina i vrijeme udvostručenja

PSA brzina (od engl. PSA velocity, PSAV), tj. brzina porasta PSA u određenom periodu vremena (najčešće unutar godinu dana) alat je pomoću kojeg Vaš urolog može posumnjati na karcinom prostate. Naime, PSA raste cijeli život i kod dobroćudno uvećane prostate može dosegnuti razine koje su znatno više od gornje granice normalne za dob. Kod karcinoma prostate PSA raste brzinom znatno većom nego kod benigno uvećane prostate. Granica je dogovorno postavljena na 0,75 ng/mL u godini dana te se rast razine PSA veći od navedenog smatra indikacijom za biopsiju prostate dok manji obično upućuje na dobroćudno povećanje prostate.

Vrijeme udvostručenja razine PSA (od eng. PSA doubling time, PSADT) vrijeme je koje je potrebno da se vrijednosti PSA u serumu udvostruče te se izražava u mjesecima. Klinička primjena je uglavnom kod praćenja bolesnika sa već dokazanim karcinomom prostate gdje niže vrijednosti uglavnom ukazuju na agresivniju bolest te lošiju prognozu.

PSA gustoća (od engl. PSA densitiy) računa se tako da se serumska razina ukupnog PSA podijeli sa volumenom prostate. Veća gustoća PSA znači da relativno mala količina tkiva prostate proizvodi veće količine PSA, što je karakteristično za karcinom. Niža gustoća PSA znači da veća količina prostatičnog tkiva proizvodi relativno malene količine PSA, što je indikativno za dobroćudno uvećanje prostate.

Navedene vrijednosti nećete naći navedene na laboratorijskim nalazima već će ih Vaš urolog izračunati ako smatra da je potrebno. Za izračunavanje PSAV i PSADT potrebno je više mjerenja razine PSA u određenom vremenskom periodu dok je za izračunavanje gustoće PSA potrebno ultrazvučno mjerenje volumena prostate.

Kada trebate pretragu?

Određivanje PSA se preporučuje kao screening metoda jedanput godišnje kod muškaraca iznad 50 godina starosti. Iznimno kod muškaraca sa poviješću karcinoma prostate u obitelji PSA se može vaditi i nakon navršenih 40 godina života.

Kod bolesnika sa dijagnosticiranim karcinomom prostate PSA služi za praćenje rezultata liječenja. U tom slučaju vadi se znatno češće. Porast PSA nakon liječenja karcinoma prostate zovemo biokemijski relaps te je indikacija za adjuvantno tj. dodatno liječenje.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje ukupnog i slobodnog PSA u krvi uzima se krv iz vene. Rezultati određivanja su gotovi isti dan. Važno je da su uvjeti kod vađenja PSA adekvatni tj. da ne bude elemenata koji bi mogli lažno povisiti PSA kao što su na primjer upala mokraćnog sustava, nedavne manipulacije prostate kao što su digitorektalni pregled, cistoskopija i slično. Uputno je dakle izbjegavati ejakulaciju 24 sata prije uzimanja uzorka krvi, uzorkovanje je potrebno provesti prije digitorektalnog pregleda kao i prije biopsije prostate ili nekoliko tjedana nakon biopsije. Klinički pregled prostate, rektalni pregled, cistoskopija, laserska terapija, biopsija prostate, kemoterapija, pa čak i dugotrajna vožnja bicikla podižu vrijednosti PSA.

PSA nakon liječenja karcinoma prostate

Normalna razina PSA nakon liječenja karcinoma prostate ovisi o metodi kojom je karcinom liječen. Porast PSA nakon liječenja naziva se biokemijski relaps te ga označavamo sa kraticom BCR (od. Engl. biochemical relapse). Nakon operativnog liječenja tj. radikalne prostatektomije Vaš PSA trebao bi biti 0. Ukoliko je PSA mjeren na takozvanim ultraosjetljivim aparatima moguće je da se detektiraju jedva mjerljive razine PSA (npr. 0,002 ng/mL) i to ne mora značiti da se bolest vratila. Ovdje je bitna dinamika PSA tj. PSA ne bi trebao rasti niti preći razinu od 0,2 ng/mL. Ako je karcinom liječen zračenjem, hormonalnom terapijom, kemoterapijom ili nekom drugom metodom interpretacija PSA nakon liječenja postaje vrlo kompleksna.

Faktori koji snižavaju PSA

Na tržištu postoje lijekovi koji snižavaju PSA međutim to im nije cilj tj. smanjenje PSA je nuspojava. Riječ je o lijekovima iz skupine 5-alfa-reduktaza (dutasterid i finasterid) koji se koriste za liječenje benigno uvećane prostate. Izuzetno je važno napomenuti da snižavanje razine PSA koje ovi lijekovi izazivaju ne smanjuje rizik od karcinoma prostate. Ovi lijekovi smanjuju volumen prostate te samim time i PSA ali ne djeluju na karcinom prostate. Na primjer, ako uzimate jedan od ova dva lijeka i izmjeren Vam je PSA od 2 ng/mL, vrijednost PSA koji se koristi za procjenu rizika od karcinoma prostate kod Vas je između 4 i 4,5 ng/mL, ovisno o tome koliko dugo uzimate terapiju. Ukoliko promijenite urologa ili tražite drugo mišljenje od strane drugog urologa važno je prilikom pregleda napomenuti da uzimate navedene lijekove kako ne bi došlo krive interpretacije razine PSA. Nadalje, ne preporuča se započinjanje terapije ovim lijekovima bez da se prije početka primjene utvrdi razina PSA.

Operativni zahvati na prostati, dobroćudno uvećanoj ili karcinomskoj, zračenje, kemoterapija i hormonalna terapija također će smanjiti razine PSA ali Vaš će urolog prije početka liječenja utvrditi razinu PSA i provedenu terapiju te njezin utjecaj na razine PSA uzeti u obzir pri daljnjim kontrolama.

PSA mi je povišen a moj urolog me ne šalje na biopsiju

PSA iznad razine koja je određena za Vašu dob ne znači da imate rak prostate. Kao što je navedeno PSA proizvode i nekarcinomske stanice prostate. Vrijednosti PSA mogu biti izrazito povišene kod upala prostate te, u manjoj mjeri kod manipulacije prostate tipa digitorektalni pregled, postavljanje katetera, cistoskopija i slično. Statistički gledano najveći uzrok povišenih razina PSA je dobroćudno povećanje prostate. U izostanku karcinoma logično je da će male prostate  proizvoditi manje količine PSA od srednje ili jako uvećanih. U tom slučaju Vaš će se urolog osloniti na dinamiku porasta PSA te će Vas uputiti da nalaz PSA ponavljate u pravilnim vremenskim razmacima (obično od 3-6 mjeseci). Ukoliko taj PSA raste brzo ( brže od 0.75 ng/ml godišnje ) naručiti će Vas na biopsiju prostate. Ukoliko je rast sporiji redovne kontrole su za Vas najbolja opcija. Imajte na umu da biopsija prostate, iako siguran postupak, ima svoje komplikacije te Vas Vaš urolog ne želi poslati na biopsiju ukoliko za time ne postoji razlog.

Naravno, kod alarmantno visokih razina PSA, Vaš urolog neće odlagati daljnju dijagnostiku ako smatra da bi Vas to ugrozilo.

Interpretacija razina PSA

Interpretacija PSA nije jednostavan postupak. Iako će na nalazu često biti navedena gornja granica do koje se PSA smatram normalnim važno je napomenuti da ne znači da imate rak prostate ako je Vaš PSA viši od te granice. Referentne vrijednosti tj. razine PSA koje se smatraju normalnima određuju se prema dobi bolesnika te ne uzimaju u obzir druga stanja koja mogu podići razine PSA kao npr. dobroćudno uvećanje prostate. Nadalje, gornje granice normalnih razine PSA su dogovorne te postoje brojna neslaganja oko istih od strane raznih autora i institucija. Ranije se smatralo da je normalan PSA onaj ispod 4 ng/ml te će te tu granicu često vidjeti na nalazima međutim to nije točno. Primjerice PSA od 3,8 ng/ml nije normalan za muškarca od 45 godina te je razlog za daljnju obradu.  Razine su, ovisno o dobi, dogovorno postavljene na sljedeće vrijednosti uz napomenu da i one mogu varirati: do 49 godina 2,5 ng/mL, do 59 godina 3,5 ng/mL, do 69 godina 4,5 ng/mL, do 79 godina 6,5 ng/mL. Donja granica ne postoji. Povišen PSA ukazuje na veću šansu da muškarac boluje od raka prostate ali nije dokaz bolesti.

Vađenje PSA u starijoj životnoj dobi

Rak prostate je spora bolest i liječi se samo kod bolesnika kod kojih se procijeni da bi mogli umrijeti od karcinoma prostate. Veliki broj starijih osoba koji imaju rak prostate živjeti će jednako dugo liječili se ili ne. Treba napomenuti da liječenje raka prostate bilo operacijom, zračenjem ili nekom drugom metodom ima svoje komplikacije te dovodi do smanjenja kvalitete života. Pretjerano i nepotrebno  liječenje karcinoma prostate koje dovodi samo do pada kvalitete života bolesnika a ne produžuje mu život velika je problematika kod karcinoma prostate. Zato se može desiti da Vam Vaš urolog kaže da kod Vas više nema potrebe za vađenjem PSA što nekad dovodi do neugodnih situacija u ambulanti. Razgovarajte sa Vašim urologom koji će Vam objasniti zašto smatra da daljnje kontroliranje razina PSA kod Vas više nije potrebno.

Vađenje PSA u istome laboratoriju

Imajte na umu da je dinamika kretanja PSA kroz određeni vremenski period bitan faktor na temelju kojeg Vaš urolog procjenjuje rizik od karcinoma prostate. Različiti laboratoriji imaju različite aparate za mjerenje PSA koji ne moraju nužno biti isto baždareni. U slučajevima kada Vaš urolog preporuči intenzivnije praćenje PSA (npr. svaka tri mjeseca) uputno je mjerenja provoditi u istome laboratoriju kako bi se izbjegle pogrešne interpretacije nalaza

Zaključak

PSA je izuzetno koristan alat u dijagnostici i praćenju karcinoma prostate. Pokušajte prilikom prvog pregleda urologa u ambulantu doći sa gotovim nalazom PSA. Urolozi u Hrvatskoj preporučaju vađenje PSA sa navršenih 50 godina života ili čak ranije u slučaju pozitivne obiteljske anamneze. PSA ne pokušavajte interpretirati sami već se obratite Vašem urologu. Kriva tumačenja kao i vađenje PSA u krivim uvjetima dovode do „lažnih alarma“ te osjećaja straha kod muškaraca koji nisu uvijek opravdani.

Članak odražava medicinske stavove važeće u trenutku objave. Članak odražava medicinske stavove važeće u trenutku objave.
HQ/MED/17/0046

Sve članke vezane uz ovu temu pronađite ovdje
(239)
3.8 od 5

Priručnik bolesti

Odaberite grupu bolesti ili pretražite po ključnoj riječi
Priručnik bolesti sastavljen je kako biste se brzo informirali o bolesti koja vas zanima. Određene bolesti posebno su obrađene u okviru skupine na Mapi tijela kojoj pripadaju te ih svakako potražite.

vezani članci

Prehrana po bolestima


Saznajte više o prikladnoj prehrani, namirnicama i njihovom utjecaju na: Pravilnim izborom namirnica možete znatno unaprijediti svoje zdravlje.

Test erektilne funkcije

Ispunite upitnik procjene erektilne funkcije. Test erektilne funkcije Kvaliteta spolnog života jedan je od najvažnijih segmenata kvalitete života muškarca.

IPSS UPITNIK

Ispunite upitnik procjene tegoba mokrenja. IPSS UPITNIK Poremećeno mokrenje često vezuje uz sebe i poremećaje kontinencije te seksualnih funkcija.