Multipla skleroza

UPUTA ZA UPORABU CSYNC™ autoinjektora
Vodič za korištenje CSYNC™ autoinjektora kroz pojedine faze olakšat će primjenu kako bi uporaba uređaja postala dijelom vaše rutine. Dok gledate pojedine korake korisno je uza se imati CSYNC™ autoinjektor kako biste se bolje upoznali sa samim uređajem. Praćenje uputa možete vratite unatrag i ponovo pogledati cijeli odjeljak ili neki od koraka.
Prethodni korak
Sljedeći korak
Za početak, svaki predmet koji će vam trebati stavite na ravnu površinu. Povucite crveni element za skidanje kapice igle sa CSYNC™ autoinjektora i stavite ga sa strane jer će vam kasnije trebati. Postavite dubinu igle okrećući sivi element za podešavanje dubine injekcije dok se dubina koju vam je predložio vaš liječnik ili vaša medicinska sestra ne pojavi na prozorčiću za postavljanje dubine. Gurajte crveni element za skidanje kapice igle u CSYNC™ autoinjektor dok ne čujete klik. Napominjemo da ne smijete prijeći na korak 2. prije nego što vratite crveni element za skidanje kapice igle na njegovo mjesto.
        Nakon što ste vratili crveni element za skidanje kapice igle na njegovo mjesto, možete prijeći na korak 2. U tom ćete koraku pripremiti uređaj. Uređaj pripremate za umetanje štrcaljke. Prvo odvojite držač štrcaljke od tijela uređaja. Zatim okrenite držač štrcaljke tako da se crveni element za skidanje kapice igle nalazi nasuprot otvorenom kraju tijela uređaja. Gurajte držač štrcaljke u tijelo uređaja dok ne osjetite i ne čujete da je na svom mjestu.
			Sada možete vidjeti da se boja u prozorčiću indikatora promijenila iz crvene u bijelu. Izvadite držač štrcaljke iz tijela uređaja. Važnoj je napomenuti da trebate ponoviti korak 2. ako se boja prozorčića indikatora nije promijenila iz crvene u bijelu. Ne prelazite na sljedeći korak ako je boja prozorčića indikatora crvena.
			Nakon što je uređaj pripremljen, spremni ste za korak 3. u kojem ćete štrcaljku staviti u autoinjektor. Za početak, izvadite štrcaljku iz pakiranja. Važno je da ne skidate kapicu igle. S držačem štrcaljke okrenutim prema dolje i ravnoj površini, umetnite iglu s krajem na kojem se nalazi kapica u držač štrcaljke. Za pravilno postavljanje štrcaljke, čvrsto je gurnite u držač štrcaljke pritišćući vrh štapića klipa dok se štrcaljka više ne može micati. Važno je da do koraka 4. ne vadite crveni element za skidanje kapice igle. Zatim umetnite držač štrcaljke u tijelo uređaja. Pričvrstite držač štrcaljke na tijelo uređaja dok ne čujete klik i dok se bijele strelice ne poravnaju. Nakon što je štrcaljka umetnuta i CSYNC™ autoinjektor potpuno sastavljen, spremni ste za početak primjene injekcije.
			Prelazimo na korak 4. u kojem ćete skinuti sivu kapicu igle. Da biste skinuli sivu kapicu igle sa štrcaljke, čvrsto jednom rukom držite CSYNC™ autoinjektor, a drugom uhvatite i odvojite crveni element za skidanje kapice igle od CSYNC™ autoinjektora. Odložite sivu kapicu igle u odgovarajući spremnik. Važno je da ne vraćate crveni element za skidanje kapice igle na CYSNCTM autoinjektor te da ga spremite za kasnije.
			Sada možemo prijeći na korak 5. – kako aplicirati dozu lijeka. Za početak apliciranja doze, pritisnite sivi vrh CSYNC™ autoinjektora na pripremljeno mjesto za primjenu injekcije. Prozorčić indikatora mora biti vidljiv kako biste mogli provjeriti kad je dovršena primjena injekcije. Za otpuštanje sigurnosne brave, pritisnite tijelo uređaja prema dolje dok se ne sastanu bijele strelice i sakrije crvena traka. Važno je osigurati da je crvena traka sakrivena jer ako se još uvijek vidi, uređaj se neće aktivirati. Važno je osigurati da je crvena traka sakrivena jer ako se još uvijek vidi, uređaj se neće aktivirati. Držeći CSYNC™ autoinjektor u stanju pripravnosti, gurnite plavi gumb za injekciju da biste započeli primjenu injekcije. Čut ćete prvi klik nakon što počne primjena injekcije. Nastavite držati autoinjektor na mjestu primjene injekcije dok ne čujete drugi klik i dok se boja prozorčića indikatora ne promijeni u crvenu. Za to je potrebno otprilike 10 sekundi. Nakon što je primjena injekcije dovršena, maknite CSYNC™ autoinjektor s mjesta primjene injekcije i nekoliko sekundi na tom mjestu držite pritisnut komadić vate. Budite pažljivi jer će igla biti izložena nakon primjene injekcije. Ne smijete stavljati prste blizu kraja CSYNC™ autoinjektora.
			Nakon što završite primjenu injekcije, možete prijeći na korak 6. – što učiniti nakon primjene injekcije. Uhvatite držač štrcaljke s izloženom iglom okrenutom prema dolje i odvojite tijelo uređaja. Zatim nagnite držač štrcaljke kako bi pao u spremnik s oštrim dijelovima. Provjerite sa svojim liječnikom ili svojom medicinskom sestrom kako na pravilan način odložiti korištene štrcaljke u skladu s lokalnim propisima. Ne smijete ih bacati u smeće ili zajedno s drugim otpadom. Nakon što odložite štrcaljku, trebate biti oprezni kako ne biste dotaknuli vrh izložene igle jer ćete time spriječiti slučajne ozljede. Ako NISTE primili cijelu dozu i u već korištenoj štrcaljki primijetite ostatak lijeka, obratite se svom liječniku. NE smijete ponovo primjenjivati isti lijek koristeći se novom štrcaljkom ili onom koju ste upravo izvadili. Da biste očistili CSYNC™ autoinjektor, nakon svake primjene obrišite vanjske dijelove i dostupne dijelove držača štrcaljke čistom i vodom navlaženom krpom. Za čišćenje CSYNC™ autoinjektora ne rabite druge tekućine, kao što su alkohol ili deterdženti, i ne uranjajte ga u vodu. Ponovo pričvrstite držač štrcaljke i tijelo uređaja te gurajte crveni element za skidanje kapice igle u CSYNC™ autoinjektor dok ne čujete klik. Važno je crveni element za skidanje kapice igle vratiti na CSYNC™ autoinjektor prije nego što nastavite. NE nastavljajte sa sljedećim korakom ako crveni element za skidanje kapice igle niste vratili na njegovo mjesto. Na kraju, spremite uređaj u za to predviđenu kutiju. Uređaj se ne smije čuvati u hladnjaku.
  Za početak, svaki predmet koji će vam trebati stavite na ravnu površinu.
  Povucite crveni element za skidanje kapice igle sa CSYNC™ autoinjektora i stavite ga sa strane jer će vam kasnije trebati.
  Postavite dubinu igle okrećući sivi element za podešavanje dubine injekcije dok se dubina koju vam je predložio vaš liječnik ili vaša medicinska sestra ne pojavi na prozorčiću za postavljanje dubine.
  Gurajte crveni element za skidanje kapice igle u CSYNC™ autoinjektor dok ne čujete klik.
  Napominjemo da ne smijete prijeći na korak 2. prije nego što vratite crveni element za skidanje kapice igle na njegovo mjesto. Nakon što ste vratili crveni element za skidanje kapice igle na njegovo mjesto, možete prijeći na korak 2. U tom ćete koraku pripremiti uređaj. Uređaj pripremate za umetanje štrcaljke.
  Prvo odvojite držač štrcaljke od tijela uređaja.
  Zatim okrenite držač štrcaljke tako da se crveni element za skidanje kapice igle nalazi nasuprot otvorenom kraju tijela uređaja.
  Gurajte držač štrcaljke u tijelo uređaja dok ne osjetite i ne čujete da je na svom mjestu. Sada možete vidjeti da se boja u prozorčiću indikatora promijenila iz crvene u bijelu.
  Izvadite držač štrcaljke iz tijela uređaja.
  Važnoj je napomenuti da trebate ponoviti korak 2. ako se boja prozorčića indikatora nije promijenila iz crvene u bijelu. Ne prelazite na sljedeći korak ako je boja prozorčića indikatora crvena. Nakon što je uređaj pripremljen, spremni ste za korak 3. u kojem ćete štrcaljku staviti u autoinjektor.
  Za početak, izvadite štrcaljku iz pakiranja. Važno je da ne skidate kapicu igle.
  S držačem štrcaljke okrenutim prema dolje i ravnoj površini, umetnite iglu s krajem na kojem se nalazi kapica u držač štrcaljke.
  Za pravilno postavljanje štrcaljke, čvrsto je gurnite u držač štrcaljke pritišćući vrh štapića klipa dok se štrcaljka više ne može micati.
  Važno je da do koraka 4. ne vadite crveni element za skidanje kapice igle.
  Zatim umetnite držač štrcaljke u tijelo uređaja.
  Pričvrstite držač štrcaljke na tijelo uređaja dok ne čujete klik i dok se bijele strelice ne poravnaju.
  Nakon što je štrcaljka umetnuta i CSYNC™ autoinjektor potpuno sastavljen, spremni ste za početak primjene injekcije. Prelazimo na korak 4. u kojem ćete skinuti sivu kapicu igle.
  Da biste skinuli sivu kapicu igle sa štrcaljke, čvrsto jednom rukom držite CSYNC™ autoinjektor, a drugom uhvatite i odvojite crveni element za skidanje kapice igle od CSYNC™ autoinjektora.
  Odložite sivu kapicu igle u odgovarajući spremnik.
  Važno je da ne vraćate crveni element za skidanje kapice igle na CYSNCTM autoinjektor te da ga spremite za kasnije. Sada možemo prijeći na korak 5. – kako aplicirati dozu lijeka.
  Za početak apliciranja doze, pritisnite sivi vrh CSYNC™ autoinjektora na pripremljeno mjesto za primjenu injekcije. Prozorčić indikatora mora biti vidljiv kako biste mogli provjeriti kad je dovršena primjena injekcije.
  Za otpuštanje sigurnosne brave, pritisnite tijelo uređaja prema dolje dok se ne sastanu bijele strelice i sakrije crvena traka.
  Važno je osigurati da je crvena traka sakrivena jer ako se još uvijek vidi, uređaj se neće aktivirati.
  Važno je osigurati da je crvena traka sakrivena jer ako se još uvijek vidi, uređaj se neće aktivirati.
  Držeći CSYNC™ autoinjektor u stanju pripravnosti, gurnite plavi gumb za injekciju da biste započeli primjenu injekcije. Čut ćete prvi klik nakon što počne primjena injekcije.
  Nastavite držati autoinjektor na mjestu primjene injekcije dok ne čujete drugi klik i dok se boja prozorčića indikatora ne promijeni u crvenu. Za to je potrebno otprilike 10 sekundi.
  Nakon što je primjena injekcije dovršena, maknite CSYNC™ autoinjektor s mjesta primjene injekcije i nekoliko sekundi na tom mjestu držite pritisnut komadić vate.
  Budite pažljivi jer će igla biti izložena nakon primjene injekcije. Ne smijete stavljati prste blizu kraja CSYNC™ autoinjektora. Nakon što završite primjenu injekcije, možete prijeći na korak 6. – što učiniti nakon primjene injekcije.
  Uhvatite držač štrcaljke s izloženom iglom okrenutom prema dolje i odvojite tijelo uređaja.
  Zatim nagnite držač štrcaljke kako bi pao u spremnik s oštrim dijelovima. Provjerite sa svojim liječnikom ili svojom medicinskom sestrom kako na pravilan način odložiti korištene štrcaljke u skladu s lokalnim propisima. Ne smijete ih bacati u smeće ili zajedno s drugim otpadom.
  Nakon što odložite štrcaljku, trebate biti oprezni kako ne biste dotaknuli vrh izložene igle jer ćete time spriječiti slučajne ozljede. Ako NISTE primili cijelu dozu i u već korištenoj štrcaljki primijetite ostatak lijeka, obratite se svom liječniku. NE smijete ponovo primjenjivati isti lijek koristeći se novom štrcaljkom ili onom koju ste upravo izvadili.
  Da biste očistili CSYNC™ autoinjektor, nakon svake primjene obrišite vanjske dijelove i dostupne dijelove držača štrcaljke čistom i vodom navlaženom krpom.
  Za čišćenje CSYNC™ autoinjektora ne rabite druge tekućine, kao što su alkohol ili deterdženti, i ne uranjajte ga u vodu.
  Ponovo pričvrstite držač štrcaljke i tijelo uređaja te gurajte crveni element za skidanje kapice igle u CSYNC™ autoinjektor dok ne čujete klik.
  Važno je crveni element za skidanje kapice igle vratiti na CSYNC™ autoinjektor prije nego što nastavite. NE nastavljajte sa sljedećim korakom ako crveni element za skidanje kapice igle niste vratili na njegovo mjesto.
  Na kraju, spremite uređaj u za to predviđenu kutiju.
  Uređaj se ne smije čuvati u hladnjaku.
  VAŽNO:
  - Koristiti SAMO s Copaxone® (injekcija glatiramer acetata) napunjenim štrcaljkama.
  - NE dijeliti CSYNCTM autoinjektor s drugim ljudima.
  - NE koristiti CSYNCTM autoinjektor bez štrcaljke ili s praznom štrcaljkom jer bi moglo doći do oštećenja autoinjektora.
  - Nakon umetanja štrcaljke, NE pokušavati izvaditi crveni element za skidanje kapice igle osim ako uređaj nije potpuno sastavljen.
  - NE pokušavati vratiti crveni element za skidanje kapice igle nakon primjene injekcije ako je štrcaljka ostala u uređaju.
  (27)
  4.7 od 5