Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Šećerna bolest

Dijabetes tipa II

Moja mama boluje od dijabetesa tipa II već 15 godina i do sada je koristila različite lijekove: akarboza, metformin, a zadnje koristi glimepirid 2 tablete ujutro. Do sada joj je taj glimepirid dosta pomogao, no posljednjih mjeseci je šećer između 13-15. Zanima me ima li možda još drugih ljekova kojim se može zamjeniti glimepirid jer uporno odbija inzulinsku terapiju. Inače, mama ima 72 godine, 72 kg i visinu 162 cm. Zahvaljujem se na Vašem odgovoru.

Vaša mama niz godina boluje od šećerne bolesti tipa II. Zasigurno je upoznata o značaju i provođenju dijabetičke prehrane, o važnosti svakodnevne fizičke aktivnosti te uzimanju lijekova koje ste naveli. Ukoliko se striktno pridržava tih uputa, a vrijednosti glikemije su od 13-15 mmol/L, za regulaciju šećerne bolesti nužno je uvođenje inzulina.

Vesna Zajec, dr. med., specijalist endokrinolog