Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Šećerna bolest

Glukometar i mjerenje šećera u krvi

Suprugu je dijagnosticiran dijabetes tipa 2. Jutarnjom pretragom krvi u laboratoriju izmjerena je vrijednost 16,4. Nakon tjedan dana provedene dijete i pregledom u bolnici Vuk Vrhovec (jučer) krvna pretraga je pokazala vrijednost 11, a nakon obroka 13,5. Liječnici su suprugu prepisali terapiju i dijetu, te kontrolu za tri tjedna. Molim vas da mi pomognete savjetom za navedeno razdoblje - koliko je puta u danu potrebno kontrolirati vrijednost šećera, gdje i na koji način možemo nabaviti aparat za mjerenje. Zahvaljujem.

Vašem suprugu je postavljena dijagnoza šećerne bolesti tipa 2, preporučena adekvatna prehrana te terapija. Samo pacijenti koji za regulaciju šećerne bolesti primaju dvije doze inzulina imaju pravo na besplatu nabavu aparata za mjerenje glikemije. Vi svojem suprugu možete nabaviti glukometar u bilo kojoj apoteci, no ne na teret HZZO-a. Dovoljno je mjeriti GUK jednom dnevno (natašte) te vrijednost upisivati u knjižicu koju je potrebno donijeti dijabetologu na kontrolu. Na sljedećoj kontroli liječnik će temeljem izmjerenih vrijednosti šećera u krvi iz vašeg dnevnika te temeljem ostalih pretraga koje je zatražio dobiti uvid u regulaciju dijabetesa i dati Vam upute o daljnoj terapiji te potrebi samokontrole šećera u krvi.

Vesna Zajec, dr. med., specijalist endokrinolog