Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Glavobolje i migrena

Konverzivni ili somatoformni poremećaj

Imam 16g i dijagnosticirali su mi migrenu s aurom iako od toga patim već duže vrijeme. U periodu kada ih nije bilo imala sam česte omaglice. Sada imam za obaviti puno pretraga, CT, EEG, pregled očiju, hormone štitnjače, pregled krvnih žila, no uz to sve preporučili su mi daljnju psihoterapiju jer misle da je sve to na psihičkoj bazi. Inače imala sam timsku obradu u ponedjeljak u Psihijatrijskoj bolnici za mladež u Kukuljevićevoj, a tamo inače imam i psihoterapiju. Moje pitanje je: da li je moguće da su takvi napadaji migrene i jaki bolovi vezani za moje psihičko stanje? I da li su oni možda početak nečeg goreg, nekog psihičkog poremećaja?

Psihička opterećenja i stresne situacije mogu pogodovati napadajima migrene. Mislim da ne bi trebali strahovati od početka "nečeg goreg", jer u vašem mailu nema elemenata za to. Kada govorimo o tjelesnim simptomima i psihičkoj podlozi (što u vašem slučaju još nije potvrđeno, zato je bitno obaviti sve pretrage i javiti se neurologu), obično koristimo u psihijatriji termin konverzivni ili somatoformni poremećaj. Somatoformni (i konverzivni) poremećaj je pojam koji se danas koristi u u službenim klasifikacijama. Termin konverzije tumači se kao proces putem kojeg se psihička energija pretvara -konvertira u tjelesni simptom. Konverzivni poremećaj uključuje neobjašnjive simptome ili deficite koji pogađaju voljne motoričke ili osjetilne funkcije. Psihološki čimbenici vezani su uz simptom i zamijećeno je da pojavi ili pogoršanju simptoma prethodi psihički konflikt ili neka stresna situacija. Simptomi nisu namjerno izazvani. Motorički simptomi koji se mogu pojaviti uključuju oštećenu koordinaciju ili ravnotežu, paralizu ili slabost određene grupe mišića, otežano gutanje, osjećaj knedle u grlu. Osjetilni simptomi mogu biti gubitak osjeta boli ili dodira, dvoslike, sljepoća ili gluhoća. Dijagnozu konverzivnog poremećaja treba postaviti nakon temeljitih medicinskih pretraga kojima se isključe neurološke ili neke druge bolesti. Tradicionalno se pojam konverzije izvodi iz hipoteze da tjelesni simptomi predstavljaju simboličko razrješenje nesvjesnog psihološkog konflikta, smanjujući anksioznost (tjeskobu) i zadržavajući konflikt izvan svjesnog. Liječenje konverzivnog poremećaja je kombinirano - uz lijekove se primjenjuje psihoterapija (osobito korisna u razumijevanju konflikata koji su u podlozi simptoma).

Dr. sc. Darko Marčinko, dr. med., specijalist psihijatar