Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Glavobolje i migrena

Migrena i EEG

Dobila sam nalaz EEG-a učinjenog 17. 01. 2008., po uputu neurologa koji mi je dijagnosticirao migrenu. Nalaz glasi: osnovna aktivnost u dezorganiziranoj alfa frekvenciji, slabo se blokira na otvaranje očiju. Bez asimetrija i paroksizama. HV i IFS isti nalaz. Molila bih vas da mi objasnite ovaj nalaz.

Vaš nalaz EEG-a je uredan. Kod osoba koje boluju od migrene nalaz EEG-a može varirati od urednog kao kod Vas do dizritmički promijenjenog ili paroksizmalno promijenjenog nalaza. Nalaz EEG-a je važan kod procjene profilaktičke terapije migrenoznih glavobolja zbog učestale frekvencije napada, te nedovoljno dobrog akutnog liječenja napada.

Mr. sc. Davor Sporiš, dr. med., specijalist neurolog