Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Očne bolesti

Slabovidnost i laser

Imam 52 godine. Na jedno oko dijagnosticirana mi je "slabovidnost" (+1), a na drugo -4,5. Ima li smisla pokušati laserom smanjiti dioptriju na desnom oku sa dioptrijom -4,5?

Pitanje nije sasvim jasno. Ako imate slabovidnost, ona se skidanjem dioptrije neće popraviti. Ako imate samo razliku u dioptriji, onda se laserom može skinuti -4,50 i ujednačiti dioptrija. Još jednom naglašavam da, ukoliko je oko slabovidno, ono će ostati slabovidno i nakon lasera, samo što će se skinuti dioptrija.

Dr. sc. Nadežda Bilić, dr. med., specijalist oftalmolog