Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Duševne bolesti

F06

Interesira me psihijatrijska bolest šifre F06.32.

Šifra F06, uključuje mentalne poremećaje zbog oštećenja i disfunkcije mozga, a šifra unutar toga, F06.2 - organski sumanuti (shizofreniji sličan) poremećaj.

Dr. sc. Darko Marčinko, dr. med., specijalist psihijatar