Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Žensko zdravlje

Visoke vrijednosti markera CA 15-3

Vrijednosti markera su mi sljedeće: CA 15-3 38,0 U/mL CA 19-9XR 4,0 U/mL CEA 1,2 U/mL U desnoj dojci pipam već 5 godina čvorić od 5 mm (koji se ne povećava), radila sam 3 puta mamografiju i nalazi su bili uredni. Imam pozitivnu obiteljsku anamnezu. Liječnik preporučuje operaciju. Molim da mi pojasnite povišenu vrijednost CA 15-3 kao i Vaš savjet što da poduzmem.

S obzirom na povišeni marker Ca 15-3 i pozitivnu obiteljsku anamnezu uputno je učiniti ciljanu biopsiju pod kontrolom UZV-a s citološkom dijagnostikom dobivenog materijala ili odstranjenje čvorića s patohistološkom dijagnostikom, a onda će se na osnovu rezultata citološke ili patohistološke analize donijeti odluka je li potrebna dalja operativna terapija.

Zlatko Topalović, dr. med., specijalist ginekolog