Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Dječje bolesti i majčinstvo

Antistreptokokna protutijela

Moj sin, 14 god. ima autizam. U kontaktu sa Norveškim doktorom mi smo uradili AST i ADNas B. AST bila je u redu ali ADNas B je 3400 E/U. Doktor tvrdi da moj sin ima infekciju i prepisao mu je Sumamed. Poslije 5 mjeseci ponovo radimo test i ADNas B su se smanjile na 2400 E/U. Doktor želi da mi nastavimo sa Sumamed. Medjutim Švedski doktor kaže da to nije nista. Referns za ADNas ovdje je <200 E/U. Moj sin nikad nije imao jaku upalu grla kad je bio 6-7 god. Imao je IMPETIGO. Što vi mislite da li moj sin ima infekciju ili ne? Norveški doktor tvrdi da moj sin ima OCD na osnovu te infekcije.

Postoje radovi koji povezuju pojedine neurološke i neurobiološke poremećaje sa kroničnim ili recidivirajućim streptokoknim infekcijama (u slučaju kojih su povišene vrijednosti antistreptokoknih protutjela). U navedenim istraživanjima primjećeno je da se u slučaju nekih poremećaja povišena razina antistreptokoknih protutjela (AST-O – antistreptolizinskog titra i ADNas B – antideoxyribonukleaze B) može povezati sa strukturnim promjenama u području bazalnih ganglija mozga. Navedena povezanost prije svega je uočena kod ADHD-a (poremećaj manjka pažnje i hiperaktivosti) dok se veza kod drugih poremećaja (npr. OCD-a – opsesivno kompulzivnog poremećaja) nije mogla potvrditi. Inače, indikacija za provođenje terapije u slučaju streptokokne infekcije je (uz simptome) samo nalaz Streptokoka u pojedinom biološkom materijalu (brisevi), dok je praćenje titra protutjela samo pomoćna metoda.

Marijan Frković, dr. med., specijalist pedijatar