Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Srce i krvne žile

Sex i nalaz ergometrije

Poštovani, molim vas da mi prokomentirate nalaz ergometrije i da mi jednostavnim opisom date sliku zdravstvenog stanja pacijenta, odnosno koliko je loše ili dobro, odnosno da li je pacijent sposoban za normalne fizičke aktivnosti uključujući i seksualne. Pregled je urađen nakon godine dana od akutnog infarkta miokarda i ugradnje dva stenta. Radi se o pacijentu od 56 godina, koji je pod terapijom: klopidrogel, andol, simvastatin, karvedilol, ramipril-hidroklorotiazid. EKG u miru-ritam sinusni,fr 65 u min, PQ 0,16-0,20 sec, QS u D1 AVL bifazni T u D2D3AVF te od V5 i V6 uz aplaniran u V4 te reducirane amplitude R zubaca u V1 i V2. Opterećen srednje velikim naporom. Vježba trajala 8 min po Bruceu i prekinuta je zbog opšteg zamora. Nije bilo bolova u grudima. U toku testa pojedinačne rijetke monomorfne VES. Neposredno nakon testa pozitivacija T vala u V4 bez drugih značajnijih promjena na ST i T valu. Nakon 2 min, te 4 min EKG kao prethodni uz pojavu opisanih rijetkih i pojedinačnih VES. Poslije 6 min, te 8min uz frekvencu od 73 EKG kao u fazi mirovanja. Na napor reagovao normotenzivno. RR nakon testa 170/90. Test ukazuje na lako smanjenu toleranciju na napor pri opterećenju od 8min po Bruceu bez znakova akutnih ishemičnih promjena uz ozbiljne znake lateralno te uz normotenzivni odgovor na napor. Dostigao 70% od svog max pulsa. Test radjen pod karvedilol, ramipril-hidrroklorotiazid.

Opisani nalaza ergometrije ukazuje da kod postignutog opterećenja od 8 minuta je došlo do očekivanog porasta krvnog tlaka, te da je u toku opterećenja i nakon njega imao rijetke pojedinačne ekstrasistole (čest nalaz nakon infarkta miokarda). Važno je da nije imao bol u prsima i u EKG-u nije bilo promjena koja bi ukazivale na značajno suženje koronarnih arterija. Prema nalazu se čini da stentovi i koronarne arterije nemaju značajnih suženja. Ako je pacijent i u kućnim uvjetima dobro reguliranog tlaka, nema bolova u prsima i bez značajnih je poremećaja srčanog ritma ( vidjeti nalaz HOLTER-a EKG-a) uz redovito uzimanje med. terapije pacijent može imati svakodnevnu umjerenu fizičku aktivnost. Za sada ne vidim razloga za prekid sa seksualnim aktivnostima. Ne preporučam korištenje lijekova za erektilnu disfunkciju ( npr. Dinamiko, Viagra, Levitra…), posebice ako u terapiji ima nitrate. Najbolje je konzultirati se s nadležnim kardiologom.

Mr. sc. Jasna Čerkez Habek, dr. med., specijalist internist