Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Epilepsija

Agenezija korpus kalozuma

Imam djecaka koji ima 8 godina i boluje od epilepsije generalista i agenezije korpus kalozum uz to višestruka oštećenja mozga. Molila bi vas da mi malo vise kažete o toj dijagnozi.

Korpus kalozum je jedan od tri glavne komisure koje povezuju hemisfere velikog mozga. Anomalija korpus kalozuma je primarno poremećaj razvoja mozga. Premda ageneza KK može biti asimptomatska ipak je u većine pacijenata prisutna neurološka simptomatologija: zastoj u psihomotornom razvoju, kognitivne smetnje i epilepsija. Često može biti povezana i s drugim razvojnim malformacijama mozga i središnjeg živčanog sustava. Epilepsija je simptomatska, ponekad nezadovoljavajučeg odgovora na antiepileptičku terapiju, a ovisno o vrsti napadaja (parcijalni ili generalizirani) određuje se i odgovarajuća antiepileptička terapija.

Mr. sc. Davor Sporiš, dr. med., specijalist neurolog