Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Bolesti živčanog sustava

Oštećenje radijalnog živca

Molio bih vas da mi kažete koliko je ovaj nalaz loš ili dobar te kolike su šanse za oporavak. Neurografska analiza ispitivanih perifernih živaca ruku pokazuje leziju n. radialisa koji se ne prikazuje. EMNG nalaz pokazuje svježu leziju n. radialisa sa odsutnom voljnom aktivnošću i obilnom spontanom aktivnošću za mišić šake i podlaktice.

Kod Vas se radi o oštećenju radijalnog živca, a s obzirom na EMNG nalaz potrebna je intenzivna i uporna, moguće i dugotrajna fizikalna terapija, koja može doprinjeti poboljšanju neurološkog statusa. Savjetovao bi se i sa plastičnim kirurgom (ne znam na kojem mjestu je oštećenje radijalnog živca i čime je izazvano).

Mr. sc. Davor Sporiš, dr. med., specijalist neurolog