Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Zarazne bolesti

Mononukleoza udružena s drugim infekcijama

Mononukleoza mi je dijagnosticirana u 5. mjesecu 2007. godine. Pozitivna sam na IgG za EBV-virus, na citomegalovirus i herpes simpleks-virus. Još uvijek imam povišene limfne čvorove te nadutost u gornjem dijelu trbuha. Nalazi krvi su u redu. Mora li to biti ovako i trebam li raditi kakve dodatne pretrage?

Iz Vašeg pitanja ne može se zaključiti o kojoj se bolesti radi, jer pozitivan IgG na bilo koji virus ukazuje samo na raniju infekciju tim virusom, a ne na svježu infekciju. Stoga, ako su kod Vas pozitivna samo IgG-protutijela, treba napraviti kontrolnu serologiju (trebali ste je napraviti u roku 2-4 tjedna od prve!) da bi se mogao ispravno interpretirati taj nalaz. Drugo, o kakvom i kolikom oštećenju se radi ne mogu Vam reći bez drugih nalaza (krvne slike i jetrenih proba) pa Vam ne mogu savjetovati što da radite. Svakako (ako niste) treba napraviti UZV abdomena, te kontrolne pretrage (SE, KKS i hepatogram, LDH), a onda na osnovi tih nalaza donijeti odluku što raditi dalje.

Izv. prof. dr. sc. Rok Čivljak, dr. med., specijalist infektolog