Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Epilepsija

EEG nalaz

Molim vas da mi objasnite sljedeći nalaz EEG-a koji se odnosi na moju majku rođenu 1935. godine: "Osnovni ritam niže amplitude u usporenoj alfa i theta frekvenciji, srednje se blokira na otvaranje očiju. Temporofrontocentralno registrira se brojna theta aktivnost sa povremenom tendencijom skupljanja bez jasne asimetrije, HV i IFS iste promjene (ima česte glavobolje u predjelu sljepoočnica i čela). Unaprijed se zahvaljujem!

Theta aktivnost u postraničnim regijama mozga može biti djelomično fiziološki nalaz, pogotovo s obzirom na dob osobe (u starijoj dobi nešto češće). No ukoliko Vaša majka ima migrenozne glavobolje već dugi niz godina te ukoliko ima potrebe za uvođenjem profilaktičke terapije migrene, a ne samo terapije akutnog napadaja, onda ovakav EEG može određivati koju bi terapiju neurolog ordinirao. Sporiji valovi u EEG-u kod starijih osoba također mogu imati i korelaciju sa razvojem blagih smetnji pamćenja i zapamćivanja.

Mr. sc. Davor Sporiš, dr. med., specijalist neurolog