Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Srce i krvne žile

Preskakanje srca

Poštovani, obraćam Vam se s molbom da mi pojasnite moj internistički nalaz. Imam 37 godina, a nalaz glasi ovako: kardiopulmonalno kompenzirana, aritmična po tipu PVK (rijetke), hemodinamski stabilna, RR 128/70 mmHg. Štitna žlijezda palpatorno normalne veličine, pokretna pri gutanju. Nema šumova nad karotidnim krvnim žilama. EKG: sinusni ritam, normogram, frekvencije 87/min, sinusna respiratorna aritmija, jedna VES. Dijagnoza: sinus arrhythmia. Arrhythmia VES. Th: propranolol 40 mg 1/2+0+1/4. Navedenu terapiju pijem tjedan dana, no preskakanje, tj. "leptirići u grudima" nisu prestali. Zanima me kada mogu očekivati poboljšanje.

Vaš liječnik je napisao da srce kao pumpa uredno radi, ali u EKG-u imate respiratornu aritmiju, što znači da se frekvencije srca mijenja ovisno o tome udišete li ili izdišete. To je uredan nalaz koji često vidimo (češći je u mlađoj životnoj dobi). Imate preskakanje srca koje Vi osjetite kao leptiriće. Tu se pak radi o preuranjenim otkucajima koji dolaze iz lijeve ili desne srčane klijetke. Također imate uredno veliku štitnjaču. Liječnik Vam je ordinirao terapiju lijekom iz skupine beta-blokatora koji bi trebao smanjiti broj "preskakanja" srca. Iz podataka se ne vidi kakvi su Vam hormoni štitnjače te jeste li možda slabokrvni, jer je uvijek potrebno isključiti moguće ekstrakardijalne uzroke "preskakanja" srca. 24-satno snimanje EKG-a, tj. HOLTER daje uvid koliko ukupno ima "preskakanja" tijekom 24 sata te kada se ona javljaju (u mirovanju ili naporu) te kakvog su oblika pa se na temelju toga odluči ima li uopće potrebe za medikamentoznom terapijom i daljom obradom kao što je UZV srca i test opterećenja ili nešto drugo. Terapija beta-blokotorom se dobro podnosi, ali u slučaju da ne dođe smanjivanja tegoba, javite se na kontrolu kod liječnika koji je terapiju uveo.

Mr. sc. Jasna Čerkez Habek, dr. med., specijalist internist