Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Epilepsija

Lijekovi i kognitivne funkcije

Nakon zadnjeg velikog napada i povišenja koncentracije lijekova počela sam imati velikih problema s koncentracijom i učenjem. Mogu li lijekovi utjecati baš u toj mjeri da počinjem potpuno gubiti koncentraciju? Sukladno tome počela sam imati problema s čitanjem i razumjevanjem pročitanog isto kao i s rješavanjem matematičkih zadataka kada najčešće izostavljam cijele postupke ili rezultate. Mogu li uzrokovati i neke druge poremećaje?

Smetnje s koncentracijom, učenjem, čitanjem, razumijevanjem i rješavanjem zadataka nazivamo kognitivnim smetnjama, dakle smetnjama viših moždanih funkcija. One mogu biti uzrokovane antiepileptičkim lijekovima, ovise o dozama lijeka ili o politerapiji, ali svakako mogu biti povezane i s osnovnom bolesti - epilepsijom. Ukoliko su smetnje jako izražene one mogu biti nuspojava ordiniranog lijeka i treba uzeti u obzir i moguću promjenu terapije. Ponekad se samo manjim sniženjem doze lijeka nuspojave mogu ukloniti. Niste naveli točnu dijagnozu, koliko se dugo liječite niti lijek ili lijekove koje koristite pa Vam ne mogu detaljnije odgovoriti.

Mr. sc. Davor Sporiš, dr. med., specijalist neurolog