Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Epilepsija

Febrilne konvulzije

Imam kćer od 2,8 god. i imam golem problem. Do 2. god. je sve bilo u redu. Tada uz temperaturu 38.5 dobiva napad (grčevi) sa kočenjem, poplavila je i imala ubrzan rad srca. Dali su nam piridoksin i diazepam u slučaju ponovne temperature. Kada napraviti snimke mozga?

Vaša djevojčica je najvjerojatnije imala prvo febrilnu konvulziju, da bi naknadno imala i generalizirani epi napad van febrilnog stanja. Ovisno o nalazima EEG-a i neuroradiološke obrade, kao i detaljnijim anamnestičkim podacima može se započeti sa profilaktičkim liječenjem valproatom u cilju sprečavanja daljnjih napada i smirivanju pretjerane podražljivosti mozga. Postoji familijarni genetski oblik nazvan FK+ sindrom (febrilne konvulzije + sindrom) kod kojeg nakon febrilnih konvulzija mogu uslijediti daljnji generalizirani epi napadi u afebrilnom stanju, pa i parcijalni epi napadaji. Procjena je liječnika da je najbolje za Vaše dijete započeti sa ovakvim liječenjem. On ima najbolji uvid u nalaze koji su učinjeni kod kćerke i mišljenja sam da bi detaljniji razgovor i objašnjenje liječnika sa Vama bio dovoljan za razumijevanje njegove odluke. Daljnje kontrole najbolje će pokazati opravdanost liječenja. Piridoksin se najčešće koristi u indikacijama deficita vitamina B6 i neuropatija.

Mr. sc. Davor Sporiš, dr. med., specijalist neurolog