Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Epilepsija

Psihičke tegobe uz epilepsiju

Moje pitanje se tiče pratećih smetnji kod epilepsije. Dobro je kontrolirana, bez napada više od četiri godine, na minimalnoj dozi valproata. Međutim, sve češći su doživljaji bezvoljnosti, ''odsustva smisla života'' čak i nakon postignutih uspjeha. Karakterističan je i doživljaj ''konfuznih misli'', kao da se sve ''prebrzo događa''; drugi misle da je izvana sve u redu. Da li mislite da ovi simptomi mogu biti prolazni, da li su mogući pratilac epilepsije i kako se boriti sa drastičnim promjenama raspoloženja?

Psihičke tegobe bolesnika sa epilepsijom su učestalije nego u općoj populaciji i često su povezane sa samom bolesti. Najčešće su depresija, anksioznost, neuroza... Oni se moraju posebno liječiti, a prognoza je dobra.

Mr. sc. Davor Sporiš, dr. med., specijalist neurolog