Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Žensko zdravlje

Folikul

Zanima me da li je na ultrazvuku moguće vidjeti i razlikovati zreli folikul od folikularne ciste? Na posljednjem ultrazvuku doktor mi je rekao da vidi vodeći folikul u ovom ciklusu, međutim ja uopće nisam imala ovulaciju. Da li je moguće da je vidio folikularnu cistu?

Folikul tijekom prve faze ciklusa raste do promjera 17-20 mm a u njemu sazrijeva jajna stanica. Ukoliko ne dođe do ovulacije folikul će rasti u folikularnu cistu koja može biti različitog promjera, obično većeg od 20 mm. Dakle, moguće je da je ginekolog vidio folikul koji međutim nije prsnuo te Vi niste imali ovulaciju. Stoga je u dvojbenim situacijama kada nismo sigurni je li ovulacija bila, potrebno učiniti i UZV-ni pregled par dana iza pretpostavljene ovulacije ili učiniti određivanje vrijednosti progesterona 21 d.c. Ukoliko je ovulacija bila, UZV-im pregledom se vidi prsnuti folikul, odnosno struktura žutog tijela, a progesteron je 21 d.c vršnih vrijednosti. Dakle, UZV pregledom jasno razlikujemo folikul u razvoju od folikularne ciste.

Zlatko Topalović, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije