Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Mišićno-koštani sustav

Kinesio taping

Molim Vas da li je moguće s kinesio taping trakama pokrenuti limfu koja mi se nakupila nakon obostrane operacije karcinoma dojke i aksila u obje ruke? Fizikalnom terapijom i povremenim linfnim drenažama uspjela sam do sada samo zadržati stanje da me ruke ne bole, ali otiču.

Postavljanjem kinesio tapinga na limfedeme nakon opercije dojke je indicirano tj. limfa se može pokrenuti. Nakon što se KT stavi Vi ga možete kontinuirano nositi i nekoliko dana, tako da KT djeluje tijekom 24 sata, naravno sa tapingom se možete i tuširati samo pri brisanju ne smijete trljati ručnikom. Ne znam koliko dugo traje Vaš problem, tako da postoji mogućnost da ćete možda morati ponavljati više puta. Važno je da Vam KT postavi stručna osoba i na odgovarajući način.

Pavica Gorupić, Viši fizioterapeut