Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Duševne bolesti

Elektrostimulativna terapija

Molim vas, recite mi može li se ECT koristiti u osoba ovisnih o/ili alkoholu, kofeinu, benzodiazepinima, barbituratima, opijatima i/ili opioidima, "doktorskim stimulansima" (metilfenidat-fenmetrazin-amfetamini-dezoksiefedrin) te ilegalnim stimulansima poput levo-dekstro-meta-benzipiperazin-amfetamina? Ili se mora proći kroz striktne kontrole prije tretmana? Tko je kandidat? Koliko se mora ležati u bolnici prije prvog tretmana te što znači gubljenje memorije odnosno sjećanja? Potpuna amnezija ili parcijalna? Te koliko u budućnosti može se manifestirati? Dalje, što je sa kognitivnim sposobnostima? Par psihijatara mi je priopćilo strašne nuspojave! Tupilo i kresanje IQ-a preko 20-30 bodova s takvih IQ testnih procedura i ljestvica? Je li moguće izazvati ECT-stanje lijekovima? Flumazenilom?

Hrvatski naziv za ECT (electroconvulsive therapy) je EST - elektrostimulativna terapija. Za provođenje ovog oblika terapije, potrebna je indikacija (zahtjev za provođenje terapije) od strane specijalista psihijatra, a nakon toga se provodi set pretraga i pregled kod specijalista internista. EST se provodi u Zagrebu, na Klinici za psihijatriju KBC Zagreb. Ovaj oblik terapije djeluje preko stimulacije mozga putem elektroda sa kratkim kontroliranim serijama električnih impulsa koji dovode do neurološkog izbijanja, no zbog aplikacije miorelaksansa ne dolazi do konvulzija na pacijentovom tijelu, a metoda je bezbolna. Ukoliko specijalist psihijatar procjeni da postoji indikacija, a to je obično u situacijama nakon što su prethodno primijenjeni drugi oblici terapije bez adekvatnog terapijskog odgovora, osobu se uputi na dodatni pregled, ili bolničko liječenje, na Kliniku za psihijatriju KBC Zagreb gdje se daje konačna ocjena o tome da li je potrebna primjena EST. Primjena EST nema dugoročni negativni učinak na kognitivne sposobnosti kao niti na smanjenje kvocijenta inteligencije. Najčešća medicinska indikacija za EST su farmakološki rezistentni (otporni na lijekove) oblici poremećaja raspoloženja (najčešće kronična slika depresije) ili psihotični poremećaji (shizofrenija ili shizoafektivni poremećaj, rezistentna na farmakoterapiju).

Dr. sc. Darko Marčinko, dr. med., specijalist psihijatar