Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Epilepsija

Epilepsija u obitelji

Sa muževe strane u obitelji postoji epilepsija, ne znam koji oblik. U trećoj godini bi djeca dobila prve napade i u roku od tri do četiri godine bi umrli uz terapiju. Mi imamo dvoje djece, jednom je dvije godine, a drugom godina dana. Da li se može saznati koji je to oblik? Kolika je vjerojatnost da naša djeca imaju epilepsiju i kako se to može otkriti? Ako bi se otkrilo na vrijeme da li postoji mogućnost da se nešto učini da žive?

Bilo bi jako važno da imate medicinsku dokumentaciju sa dijagnozom bolesti, jer epilepsije mogu biti različitog uzroka. U osnovi ih dijelimo na simptomatske (poznat uzrok) i idiopatske (nepoznat uzrok), tj. generalizirane i parcijalne. Postoje oblici malignih dječjih epilepsija. No svakako bih Vam svjetovao da se savjetujete sa neuropedijatrom uz ev. dostupnu medicinsku dokumentaciju ili detaljne anamnestičke i heteroanamnestičke podatke. Ukoliko bi bilo potrebno mogu se učiniti testiranja i dijagnostička obrada radi isključenja epilepsije kod Vaše djece.

Mr. sc. Davor Sporiš, dr. med., specijalist neurolog