Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Bolesti živčanog sustava

Atrofija mozga

Na magnetnoj rezonanci ustanovljeno je da imam atrofiju cerebri, frontoparijentalno, više lijevo. Molim Vas za pojašnjenje što to konkretno znači. Rečeno mi je da to može biti od rođenja, ali i da je prerano za moju dob te da može imati ozbiljne posljedice. Imam 38 godina.

Vrlo je važno zašto ste upućeni na pretragu MR-a mozga, jer ne navodite simptome koji su prethodili. Nalaz MR mozga uvijek se korelira sa simptomima i kliničkom slikom, te neurološkim statusom. Atrofija mozga fronto-parijetalno više lijevo može biti posljedica neke traume, fiziološka varijacija ili za sada drugi nepoznati razlog, ali svakako bi preporučio s nalazom konzultirati neurologa. Takav opisani nalaz ne mora nužno upućivati na progresivnu neurološku bolest.

Mr. sc. Davor Sporiš, dr. med., specijalist neurolog