Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Epilepsija

Vrtoglavice i EEG

Doktorica opće prakse me poslala da napravim EEG nalaz i neke druge pretrage (npr. provjera rada štitnjače) radi vrtoglavica koje imam u zadnje vrijeme. Na nalazu EEG-a piše da je nespecifično disritmičan, da postoji manja količina difuzno interponiranih sporijih valova, da nema asimetrija, niti paroksizama, te da je OCA iregularna brža alfa te se reakcija blokiranja izaziva. Molila bih vas da mi malo pojasnite taj nalaz.

Vaš nalaz EEG-a je nespecifično promjenjen, gotovo bi se reklo u granicama normale. Bitno je da nema paroksizmalnih izbijanja niti lateralizacije u nalazu, dok je manja količina sporijih valova koji se difuzno interponiraju nalaz koji ne ukazuje na veće promjene. Mišljenja sam da Vas nalaz EEG-a ne treba zabrinjavati. Važnije je odrediti etiologiju vrtoglavice te bi Vam zbog toga sugerirao da se savjetujete s neurologom ili otorinolaringologom uz detaljno uzetu anamnezu i klinički status. Na temelju tih podataka može se ciljano tražiti obrada.

Mr. sc. Davor Sporiš, dr. med., specijalist neurolog