Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Epilepsija

Westov sindrom

Imam bebu od 10 mjeseci sa dijagnozom WESTOV SINDROM. Interesira me da li će imati bilo kakvih posljedica konkretnih od ove vrste epilepsije? Sada koristi valproat kapi i vigabatrin tablete, ali još uvijek ima napade. Inače je prijevremeno rođena beba, ima povišen tonus mišića, ali redovno ima fizikalni tretman. Da li je moguće da će imati trajne posljedice što se tiče psihomotorike ili se to samo odnosi na usporen razvoj?!

Westov sindrom spada u grupu epilepsija dječje dobi koje slabije reagiraju na terapiju i potrebno je dugogodišnje praćenje neurologa i uzimanje antiepileptičke terapije. Često je potreban i politerapijskim pristup. Moguće su trajne posljedice psihomotorike stoga treba redovito primjenjivati i fizikalni tretman. Sugerirao bih učiniti i MR mozga ukoliko nije učinjen. Na Vama je da se u svemu pridržavati savjeta i uputa neuropedijatra, a tada dobar ishod nije isključen.

Mr. sc. Davor Sporiš, dr. med., specijalist neurolog