Ostalo

Obdukcija

Objavljeno 20.06.2011.
Prof. dr. sc. Davor Tomas, dr. med., specijalist patolog
Obdukcija, sekcija, razudba ili nekropsija je medicinski zahvat koji uključuje vanjski pregled, sekciju i pregled pojedinih organa, organskih sustava i tjelesnih šupljina mrtvoga tijela.
Obdukcija

Svrha i povijest obdukcije

Prvi organizirani odjel za obdukcije u Hrvatskoj osnovan je u Zagrebu 1913. godine u Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice"

Osnovna je svrha patoanatomske obdukcije usporediti kliničke podatke i simptome s patomorfološkim nalazima te utvrditi osnovne bolesti i uzroke smrti, odnosno njihovu patogenezu. U suvremenoj medicini obdukcija ima još zadaću da vrednuje i procijeni dijagnostičko-terapijske postupke u liječenju pojedinih bolesti.

Obdukcija se provodi pomoću kirurških metoda, a današnje obdukcijske tehnike imaju svoje osnove iz sredine i s kraja 19. stoljeća. Najveće zasluge za razvoj i primjenu obdukcije u suvremenoj medicini imaju austrijski liječnik Carl von Rokitansky i njemački liječnik Rudolf Virchow. Carl von Rokitansky u svojem radnom vijeku obavio je više od 30.000 obdukcija te se smatra jednim od najvećih makroskopskih dijagnostičara svih vremena. S druge strane Rudolf Virchow je uz makroskopski pregled organa u obdukcijsku tehniku uveo i mikroskopsku analizu tkiva i stanica te time utemeljio celularnu patologiju, koja je postala osnova suvremene medicine. Prvi organizirani odjel za obdukcije u Hrvatskoj osnovan je u Zagrebu 1913. godine u Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice".

Kada se provodi obdukcija

Obdukcija se u pravilu izvodi na zahtjev liječnika koji je liječio pacijenta, liječnika mrtvozornika ili na zahtjev obitelji pokojnika.

Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Hrvatske obdukcija se provodi:

  1. kada postoji sumnja ili je očito da je smrt prouzročena kaznenim djelom ili je u vezi s izvršenjem kaznenog djela,
  2. kada je to potrebno radi zaštite zdravlja ljudi, odnosno kada to zahtijevaju epidemiološki, sanitarni i drugi stručni medicinski razlozi,
  3. kada zahtjev za obdukciju postavi obitelj umrle osobe,
  4. kada je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi.

Kada je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi ravnatelj na zahtjev uže obitelji umrle osobe u sporazumu s rukovoditeljem ustrojstvene jedinice i patologom može odlučiti da se obdukcija ne provodi, međutim obdukcija se mora obavezno provesti odnosno od obdukcije se ne može odustati:

  1. ako se radi o neprirodnoj smrti ili smrti nepoznatog uzroka,
  2. ako smrt nastupi tijekom dijagnostičkog ili terapijskog zahvata,
  3. ako smrt nastupi u roku od 24 sata od prijema osobe u zdravstvenu ustanovu,
  4. ako je osoba sudjelovala u kliničkom ispitivanju lijeka ili medicinskoga proizvoda, odnosno drugom znanstvenom ispitivanju u zdravstvenoj ustanovi,
  5. u slučaju smrti osobe čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja sukladno posebnome zakonu.

Pri sumnji na neprirodnu, nasilnu smrt ili u slučajevima kada smrt nastaje kao posljedica oštećenja zdravlja koje je uzrokovano kaznenim djelom provodi se sudskomedicinska obdukcija. Sudskomedicinsku obdukciju izvodi specijalist sudske medicine, a provodi se na Zavodu za sudsku medicinu.

Tijek obdukcije

Obdukcija započinje vanjskim pregledom leša i utvrđivanjem znakova smrti, a nastavlja se pregledom organa i organskih sustava počevši s organima prsne šupljine.

Nakon što se na odjelu ili u ustanovi gdje je bolesnik liječen utvrdi bolesnikova smrt pokojnik se nakon dva sata od utvrđivanja smrti otprema na patologiju. Uz pokojnika na se na patologiju šalje i uputnica za obdukciju koja mora sadržavati podatke o tijeku bolesti, kliničke i laboratorijske nalaze te sve bitne podatke o terapijskim postupcima kojima je pokojnik bio podvrgnut tijekom boravka u bolnici. Nakon primitka na patologiju pokojnik se smješta u mrtvačnicu, a s obdukcijom u pravilu ne započinje prije negoli prođe šest sati od utvrđivanja smrti.

Obdukciju izvodi liječnik specijalist-patolog uz asistenciju jednog ili više pomoćnika obducenta. Sama obdukcija se provodi u posebnoj prostoriji za obdukciju koji se naziva obdukcijska dvorana ili prosektura, a u koju se pokojnik smješta neposredno prije početka obdukcije. Prije nego započne obdukciju, patolog se mora upoznati s podacima o tijeku bolesti navedenim na uputnici za obdukciju, a ako postoje određene nejasnoće mora zatražiti dodatne podatke o pokojniku od liječnika koji ga je liječio.

Obdukcija započinje vanjskim pregledom leša i utvrđivanjem znakova smrti, a nastavlja se pregledom organa i organskih sustava počevši s organima prsne šupljine. Nakon organa prsne šupljine pregledavaju se vratni organi zatim organi trbušne šupljine i male zdjelice, a na kraju se pregledavaju mali i veliki mozak. Tijekom obdukcije uzimaju se uzorci tkiva za histološku pretragu, a prema potrebi mogu se uzeti i uzorci tkiva, sekreta, ekskreta, krvi i likvora za bakteriološke, biokemijske, toksikološke i molekularne pretrage. Obdukcija traje dva do tri sata i završava pranjem i oblačenjem pokojnika, nakon čega se pokojnik vraća u mrtvačnicu odakle se prevozi na sahranu.

Obdukcijski protokol

Nakon obdukcije sastavlja se pisani nalaz obdukcije - obdukcijski protokol (obdukcijski zapisnik) koji mora sadržavati sve bitne kliničke i laboratorijske podatke o umrlome te iscrpan zapisnik o nalazima obdukcije napisan prema uobičajenomu slijedu obdukcije, zatim nalaze histološke analize uzoraka tkiva uzetih prilikom sekcije te zbiran popis patoanatomskih i patohistoloških dijagnoza poredan prema patogenetskome slijedu uz posebno obilježenu osnovnu (glavnu) bolest i neposredni uzrok smrti. Po potrebi može sadržavati i epikrizu sastavljenu na osnovi kliničko-patološke korelacije. Tako sastavljen obdukcijski protokol najvažniji je sudskomedicinski dokument.

Sve članke vezane uz ovu temu pronađite ovdje
(55)
4.1 od 5

Priručnik bolesti

Odaberite grupu bolesti ili pretražite po ključnoj riječi
Priručnik bolesti sastavljen je kako biste se brzo informirali o bolesti koja vas zanima. Određene bolesti posebno su obrađene u okviru skupine na Mapi tijela kojoj pripadaju te ih svakako potražite.

vezani članci

Test erektilne funkcije

Ispunite upitnik procjene erektilne funkcije. Test erektilne funkcije Kvaliteta spolnog života jedan je od najvažnijih segmenata kvalitete života muškarca.

IPSS UPITNIK

Ispunite upitnik procjene tegoba mokrenja. IPSS UPITNIK Poremećeno mokrenje često vezuje uz sebe i poremećaje kontinencije te seksualnih funkcija.

Besplatni newsletter

Svakodnevno biramo najzanimljivije za vas i šaljemo.