Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Spolno prenosive bolesti

HPV visokog rizika

Ustanovljen mi je CIN III i HPV visokog rizika. Konizacija će mi biti obavljena u Zagrebu. Ali što je sa suprugom - kako da on potvrdi je li zaražen s obzirom da ja već jesam? Kome da se on obrati, koje pretrage treba on napraviti i gdje, budući da u našem gradu ne rade nikakve pretrage za muškarce.

Vaš partner može biti asimptomatski nosioc virusa ili može imati kliničku manifestaciju u obliku kondiloma spolovila i genitalne regije. U tom slučaju može se nakon kirurškog odstranjivanja istih učiniti genotipizacija virusa koja ima prognostički značaj - ne za njega osobno, već za njegovu partnericu - jer je poznato da su neki tipovi virusa povezani sa povećanom učestalošću karcinoma cerviksa.

Prim. dr. sc. Ivica Mokos, dr. med., specijalist urolog