Spolno prenosive bolesti

Spolno prenosiva klamidijska infekcija - tiha epidemija

Objavljeno 14.07.2008.
Mr. sc. dr. Vlasta Hiršl-Hećej, dr. med., specijalist epidemiolog
Klamidijska infekcija je najraširenija i po ljudsku plodnost najpogubnija spolno prenosiva bolest. Naziva se i "tihom epidemijom" jer djeluje "podmuklo i potiho", najčešće bez uočljivih simptoma, te postaje vidljiva tek kada dođe do ozbiljnih posljedica.
Spolno prenosiva klamidijska infekcija - tiha epidemija

Spolno prenosiva klamidijska infekcija - tiha epidemija

Klamidijske infekcije su asimptomatske u većine žena i u velikog broja muškaraca. Neprepoznata infekcija se širi i napreduje genitalnim traktom žene i dovodi do napredovanja infekcije u reproduktivne organe, maternicu i jajovode.

Chlamydia trachomatis (klamidija trahomatis) je uzročnik najčešće bakterijske spolno prenosive bolesti u svijetu, genitalne klamidijske infekcije. Uzrokuje i trahom, bolest oka koja je glavni je uzrok sljepoće u svijetu, te spolno prenosivu bolest lymphogranuloma venereum, proširenu u tropskim i suptropskim zemljama. Klamidijska infekcija je najraširenija i po ljudsku plodnost najpogubnija spolno prenosiva bolest. Naziva se i "tihom epidemijom" jer djeluje "podmuklo i potiho", najčešće bez uočljivih simptoma, te postaje vidljiva tek kada dođe do ozbiljnih posljedica.

Ako se klamidijska infekcije ne liječi, ostavlja teške medicinske, psihosocijalne i ekonomske posljedice na žene, muškarce, dojenčad i sustav zdravstvene zaštite. Posljednjih nekoliko desetljeća, u svijetu je prisutan porast spolno prenosivih klamidijskih infekcija, posebno u populaciji adolescenata i mladih ljudi. Klamidijske infekcije su asimptomatske u većine žena i u velikog broja muškaraca. Neprepoznata infekcija se širi i napreduje genitalnim traktom žene i dovodi do napredovanja infekcije u reproduktivne organe, maternicu i jajovode. Posljedice mogu biti izvanmaternična trudnoća, spontani pobačaji ili neplodnost što predstavlja iznimno velik javnozdravstveni problem.

Moguće je i zaražavanje djeteta tijekom poroda, što može izazvati upalu pluća i oka u novorođenčeta. Kod muškarca infekcija se iz mokraćne cijevi može širiti sjemenovodima do pasjemenika u kojem izaziva upalu i propadanje spermija. Posljedica može biti smanjena plodnost ili neplodnost muškarca. Klinički znakovi infekcije nisu specifični i mogu se tek posebnim pretragama razlučiti od infekcija drugim mikroorganizmima.

Svaku klamidijsku infekciju treba uporno liječiti, a liječiti se moraju i svi spolni partneri. U posljednje vrijeme ukazuje se na sinergističko djelovanje između spolno prenosivih infekcija, uključujući klamidijsku i HIV/AIDS-a. Klamidijske infekcije i u žena i muškaraca su povezane s višim rizikom za HIV-infekciju. Novija istraživanja upozoravaju i na moguću povezanost klamidijske infekcije, najvjerojatnije u kombinaciji s HPV-om, s nekom od preinvazivnih lezija i rakom vrata maternice. Serološka istraživanja su pokazala da su neki serotipovi C. trachomatis češće prisutni u žena s rakom vrata maternice (najčešće serotip G, rjeđe serotipovi D i I).

Troškovi liječenja akutnih klamidijskih infekcija i njihovih trajnih posljedica po zdravlje su enormni u svakoj državi. Posredni psihosocijalni teret klamidijskih infekcija povezanih s neplodnošću, loših ishoda trudnoće, neonatalnih infekcija itd., je također izuzetno velik.

Uzročnik

Chlamydia trachomatis je bakterija koja živi samo unutar ljudskih stanica. Filogenetski se razlikuje od bakterija i pripada posebnom redu chlamydiales i porodici chlamydiaceae, koja sadrži rod chlamydia i rod chlamydophila. Rod chlamidiae ima tri vrste: Chlamydia trachomatis (ljudski patogen), Chlamydia muridarum (patogen miševa i hrčaka) i Chlamydia suis (patogen svinja).

Glavne karakteristike klamidijske infekcije

Klamidijska infekcija je najčešća bakterijska spolno prenosiva bolest u razvijenom svijetu, proširena u adolescenata i mladih ljudi do 25 godina.

Klamidijske infekcije su vrlo proširene, premda uglavnom asimptomatske, spolno prenosive infekcije. Sposobnost da uzrokuju produljenu i kroničnu infekciju, često bez kliničkih znakova i simptoma, ali uz upalne procese i velika oštećenja tkiva, glavne su karakteristike klamidijske infekcije. 

Zbog nedostatka simptoma, klamidijske infekcije su neotkrivene i neliječene. Klamidijska infekcija je najčešća bakterijska spolno prenosiva bolest u razvijenom svijetu, proširena u adolescenata i mladih ljudi do 25 godina. Kao i epidemija HIV-a, klamidijska epidemija je vrlo proširena, ali skrivena. Oko 70% inficiranih žena nema simptoma te niti ne traži medicinsku pomoć jer nisu svjesne infekcije. I do 50% muškaraca nema simptoma, ne traže pomoć, pa njihove inficirane partnerice također ostaju skrivene. Neprepoznate i neliječene klamidijske infekcije pridonose širenju ove spolno prenosive bolesti u zajednici. Iako se vrlo uspješno može liječiti, a time spriječiti i sve teške i trajne reproduktivne posljedice, klamidijska infekcija se dijagnosticira i otkriva samo aktivnim pristupom, specifičnim laboratorijskim testovima kojima se trebaju podvrgnuti sve osobe pod rizikom.

Ako se ne otkrije i ne liječi, klamidijska infekcija postaje perzistentna i kronična. Genitalna klamidijska infekcija može biti perzistentna, odnosno kronična. Bez liječenja, klamidije mogu perzistirati mjesecima, a infekcija se može reaktivirati. Liječenje takvih klamidijskih infekcija je ozbiljan problem. Kronična ili perzistentna klamidijska infekcija se uglavnom manifestira asimptomatskim ili vrlo blagim, supkliničkim tijekom, a ima veliku važnost zbog uloge u održavanju infekcije u populaciji, osobito u mladih, spolno aktivnih osoba. Osim toga, kronična perzistentna klamidijska infekcija uzrok je raznim bolestima i komplikacijama urogenitalnog i reproduktivnog trakta. Stoga svaku asimptomatsku klamidijsku infekciju treba liječiti.

Klamidijske infekcije dovode do trajnih posljedica po opće i reproduktivno zdravlje. U slučaju da se ne liječi, klamidijska infekcija može dovesti do teških dugoročnih zdravstvenih posljedica, uključujući zdjeličnu upalnu bolest, neplodnost i izvanmaterničnu (tubarnu) trudnoću. Ozbiljne i trajne posljedice klamidijskih infekcija javljaju se samo ako klamidijska bolest ostaje perzistentna, odnosno kronična bolest koja rezultira kroničnom upalom odgovornom za fibrozu i ožiljavanje tkiva. Jedan od mehanizama kako klamidija izaziva kroničnu infekciju i posljedice (teška oštećenja tkiva s trajnim posljedicama), je upravo njena karakteristika "tihe bolesti", rezultirajući asimptomatskim infekcijama koje nisu otkrivene i liječene na vrijeme. To dovodi do bakterijske progresije iz donjeg genitalnog trakta sve do unutarnjih reproduktivnih organa žene.

Premda nema nikakvih simptoma, upalni klamidijski procesi napreduju, zahvaćaju sve reproduktivne zdjelične organe i razvija se zdjelična upalna bolest. Trajne posljedice zdjelične upalne bolesti uključuju izvanmaterničnu trudnoću, neplodnost uzrokovanu neprohodnošću jajovoda (tubarna neplodnost) i kroničnu bol u zdjelici. Epidemiju genitalne klamidijske infekcije, dakle, slijedi sekundarna epidemija zdjelične upalne bolesti i tercijarna epidemija izvanmaternične trudnoće i tubarne neplodnosti.

Epidemiologija genitalne klamidijske infekcije

Godišnje se u svijetu registrira oko 700 milijuna klamidijske genitalne infekcije, s oko 90 milijuna novih slučajeva.

Proširenost klamidijske genitalne infekcije. Godišnje se u svijetu registrira oko 700 milijuna klamidijske genitalne infekcije, s oko 90 milijuna novih slučajeva. Ocjenjuje se da u SAD-u broj novih infekcija iznosi 4 milijuna na godinu, dok u Europi dostiže do 10 milijuna novih infekcija godišnje. Zbog različitih sustava prijavljivanja spolno prenosivih bolesti u različitim zemljama te imajući u vidu velik broj asimptomatskih infekcija, procjene incidencije klamidijske genitalne infekcije samo su približne. Stvarna proširenost klamidijskih genitalnih infekcija bila bi 2 do 3 puta veća kada bi se uključile i kronične infekcije s blagim simptomima, kao i asimptomatski slučajevi genitalne klamidijske infekcije.

Prema spolu, klamidijska infekcija je češća u žena nego u muškaraca. Klamidija je infekcija mladih ljudi. Najviše stope pobola javljaju se u žena adolescentne dobi. Prema različitim istraživanjima u SAD-u i Europi, prevalencija genitalne klamidijske infekcije kreće se od 4% do 28% u adolescentica i mladih žena do 24 godine, te između 1% i 14% među muškarcima iste dobi.

Najviše stope su registrirane na mjestima koja skrbe za visoko rizičnu populaciju - ambulante za adolescente, za spolno prenosive bolesti, ambulante za planiranje obitelji itd. S obzirom da su simptomi minimalni ili potpuno nedostaju u većine žena i mnogih muškaraca, postoji veliki rezervoar asimptomatskih infekcija koji održava patogenog uzročnika trajno u populaciji. Stope prevalencije smanjene su u onim sredinama koje provode programe skrininga i liječenja otkrivenih infekcija. 

Načini prijenosa klamidije

Genitalna klamidijska infekcija, odnosno uzročnik C. trachomatis, najčešće se prenosi direktnim kontaktom tijekom spolnog odnosa s inficiranom osobom. Drugi način prijenosa je vertikalno s majke na dijete, tijekom poroda, prolaskom novorođenčeta kroz porođajni kanal majke inficirane s klamidijskom genitalnom infekcijom. U zapadnim industrijaliziranim zemljama, gotovo u potpunosti sve klamidijske infekcije su prenesene spolnim kontaktom s inficiranom osobom ili vertikalno, s inficirane trudnice na dijete tijekom poroda. Kontaminacija prstiju s genitalnim iscjetkom može dovesti do infekcije konjunktive oka (klamidijski konjunktivitis). 

Faktori rizika za klamidijsku genitalnu infekciju

Dob je najveći faktor rizika za genitalnu klamidijsku infekciju. Adolescentna dob je sociodemografski faktor najsnažnije povezan s klamidijskom infekcijom. Incidencija genitalne klamidijske infekcije se smanjuje poslije 25. godine života. Ostali rizični faktori su faktori povezani sa spolnim ponašanjem (rani početak spolnih odnosa, često mijenjanje spolnih partnera, višestruki spolni partneri ili novi spolni partner, nezaštićeni spolni odnosi, odnosno neredovita uporaba prezervativa), anatomski odnosno biološki faktori, te nisko obrazovanje i nizak socioekonomski status. Većina dosadašnjih istraživanja upućuje na ženski spol kao faktor rizika za klamidijsku infekciju. Osobito ugrožena grupa su adolescentice u kojih postoje i biološki uvjeti koji povećavaju mogućnost klamidijske infekcije nezrelog cerviksa.

Cervikalna "ektropija" cilindričnog epitela umjesto pločastog i manja gustoća cervikalne sluzi olakšavaju klamidijsku infekciju. Aspekti spolnog ponašanja, kao što je dob stupanja u spolne odnose, broj spolnih partnera, učestalost mijenjanja partnera, i nezaštićeni spolni odnosi, tj. spolni odnosi bez prezervativa su ključne determinante prijenosa spolno prenosivih infekcija.

Mladi ljudi su zbog karakteristika spolnog ponašanja vulnerabilniji, jer imaju i češću izmjenu spolnih partnera i uglavnom veći broj spolnih partnera od starijih dobnih skupina. Osim toga, mladi ljudi su pod povećanim rizikom za reinfekcije jer nemaju vještine i sposobnost pregovaranja o primjeni zaštite pri spolnim odnosima i "sigurnijem seksu". Faktor povezan s povećanim rizikom klamidijske infekcije je i uporaba oralne hormonske kontracepcije, koja može usporiti normalni proces pločaste epitelizacije cerviksa i regresiju cilindričnog epitela u endocervikalni kanal. Dok je hormonska kontracepcija faktor rizika za samu klamidijsku infekciju, istovremeno smanjuje rizik za razvoj zdjelične upalne bolesti.

Adolescentna dob i genitalna klamidijska infekcija

Učestalost klamidijske transmisije s inficirane žene i muškarca na njihove spolne partnere je podjednaka.

Dva su faktora koja čine adolescentnu djevojku posebno osjetljivom i vulnerabilnom za klamidijsku infekciju: prvo, klamidijska infekcija je izuzetno kontagiozna spolno prenosiva bolest na koju ljudi ne razvijaju prirodnu otpornost. Učestalost klamidijske transmisije s inficirane žene i muškarca na njihove spolne partnere je podjednaka. Zaraznost se kreće u rasponu između 50% i 70% za one koji su izloženi klamidijskoj infekciji kroz višestruke nezaštićene spolne odnose. Međutim na rizik izloženosti multiplicirajući efekt ima i broj potencijalnih inficiranih spolnih partnera u socijalnom okruženju. Adolescentice su pod povećanim rizikom i zbog načina spolnog ponašanja. Njihove romantične veze su karakterizirane tzv. serijskom monogamijom, a često stupaju u nezaštićene spolne odnose sa starijim partnerima čiju seksualnu rizičnost rijetko procjenjuju unaprijed. Drugi razlog zašto su adolescentice tako vulnerabilne prema klamidijskoj infekciji je biološki razlog: klamidija preferira manje kiselu sredinu i ima afinitet prema cilindričnom epitelu.

Adolescentni cerviks nije u potpunosti razvijen i tijekom razvoja je djelomično još prekriven cilindričnim epitelom, koji daje izgled "ektropije" egzocerviksa tijekom puberteta. Ovo tkivo se transformira u pločasti epitel, s povlačenjem preostalog cilindričnog epitela u endocervikalni kanal u odrasloj dobi žene. Spolno prenosiva klamidija i neki tipovi gonokoka imaju posebnu sklonost prijanjanja na tkivo "ektropije" koje je znatno češće tijekom adolescencije. Za adolescentnu dob karakteristične su i ponavljane klamidijske infekcije, što rezultira jačim oštećenjem tkiva. Zbog toga su adolescentice osobito osjetljive na trajne posljedice klamidijske infekcije.

Članak odražava medicinske stavove važeće u trenutku objave. Članak odražava medicinske stavove važeće u trenutku objave.
HQ/MED/17/0046

Sve članke vezane uz ovu temu pronađite ovdje
(39)
4.4 od 5

Priručnik bolesti

Odaberite grupu bolesti ili pretražite po ključnoj riječi
Priručnik bolesti sastavljen je kako biste se brzo informirali o bolesti koja vas zanima. Određene bolesti posebno su obrađene u okviru skupine na Mapi tijela kojoj pripadaju te ih svakako potražite.

vezani članci

Prehrana po bolestima


Saznajte više o prikladnoj prehrani, namirnicama i njihovom utjecaju na: Pravilnim izborom namirnica možete znatno unaprijediti svoje zdravlje.

KALENDAR ovulacije

Izračunaj plodne dane
Datum početka posljednjeg ciklusa:
Trajanje menstruacijskog ciklusa:

BMI za djecu

Izračunajte BMI za djevojčicu ili dječaka. BMI za djecu Djevojčice i dječaci imaju različite vrijednosti BMI-a tijekom odrastanja. Važno je koristi kalkulator primjeren za dob.