Muško zdravlje

Liječenje kamenaca u mokraćnom sustavu

Objavljeno 15.12.2014.
Matej Knežević, dr. med. spec. urolog
Prisutnost kamenaca u mokraćnom sustavu (urolitijaza) može dovesti do renalnih kolika, tj. izrazite boli sa širenjem u prepone uz mučninu i povraćanje. Nakon provođenja adekvatne dijagnostike, liječenje urolitijaze uključuje hitno zbrinjavanje kolika pomoću lijekova te, u slučaju potrebe, kirurškog zahvata.
Liječenje kamenaca u mokraćnom sustavu

Definicija i dijagnostika urolitijaze

Na renalnu koliku upućuje naglo nastala lumbalna bol uz širenje u prepone, mučnina, povraćanje i mikrohematurija.

Urolitijaza je zajednički naziv za pojavu kamenaca u mokraćnom sustavu. Nefrolitijaza predstavlja pojavu kamenaca u bubregu, a kada isti migriraju u mokraćovod, tada ih nazivamo ureterolitima. Skup simptoma povezanih sa aktivnim mokraćnim kamencima naziva se renalna kolika i predstavlja jedno od najbolnijih stanja uopće. Postupak inicijalne evaluacije pacijenta sa sumnjom na urolitijazu uključuje uvid u tegobe, klinički pregled, slikovne pretrage i laboratorijsku obradu. Čimbenici koji upućuju na renalnu koliku su naglo nastala lumbalna bol uz eventualno širenje u prepone, mučnina i povraćanje, te pojava mikrohematurije (tragova krvi u urinu).

Uz analizu sedimenta urina uputno je odrediti krvne pretrage: kompletnu krvnu sliku, kreatinin, uričnu kiselinu, elektrolite i C-reaktivni protein (CRP). Bol koja potječe od renalne kolike primarno je uzrokovana dilatacijom bubrega te spazmom uslijed ureteralne opstrukcije. Kako bi se inicijalno stekao uvid u razinu opstrukcije od izrazite koristi je ultrazvučni pregled, a za uvid u položaj i veličinu kamenca savjetuje se napraviti rentgenski pregled mokraćnog trakta. U proširenoj obradi koriste se kontrastne slikovne pretrage urotrakta poput CT ili intravenske urografije.

Konzervativni pristup liječenju

Medicinska ekspulzivna terapija (MET) primjenjuje se kod kamenaca za koje se očekuje spontani izlazak iz mokraćnog sustava.

Tretman urolitijaze uključuje hitno zbrinjavanje renalne, tj. ureteralne kolike, uključujući medikementoznu terapiju i kirurške postupke kada je to indicirano. Pri donošenju odluke o terapijskim opcijama nužan je individualiziran pristup. Akutno zbrinjavanje pacijenta sa urokolikom započinje olakšavanjem boli. U prvoj liniji analgetika koriste se nesteroidni protuupalni lijekovi, a ako bolovi perzistiraju unatoč njihovoj primjeni, tada se ordinira tramadol.

Za zbrinjavanje ponavljajućih smetnji, a osobito kod ureterolita smještenih ispred mokraćnog mjehura, u terapiju se dodaje i alfa-blokator koji omogućava lakše izbacivanje kamenca. Pacijentu se savjetuje uzimanje obilne količine tekućine, a po potrebi se ordinira i infuzijska rehidracija. Opisani terapijski pristup se naziva i medicinska ekspulzivna terapija (MET) i uglavnom se primjenjuje kod kamenaca za koje se očekuje spontani izlazak uz kupiranje boli. U navedenim slučajevima nužno je praćenje pacijenta kako bi se na vrijeme prepoznala potencijalna infekcija i opstrukcija.

Veličina kamena je važan prognostički čimbenik spontanog prolaza. Kamen manji od 4 milimetra u promjeru ima vjerojatnost za spontani prolaz od oko 80 posto, dok je kod onih većih od 8 milimetara ta šansa oko 20 posto. Oblik kamena i njegov smještaj, kao i specifična anatomija gornjeg dijela mokraćnog trakta također mogu utjecati na spontani prolaz kamenca.

Bolničko liječenje urolitijaze

Kod otprilike 15-20 posto pacijenata nužan je invazivan tretman zbog veličine kamena, infekcije, opstrukcije ili ponavljajuće boli.

Bolničko liječenje indicirano u slučajevima kada su oralni analgetici nedostatni u rješavanju boli, kod ureteralne opstrukcije solitarnog ili transplantiranog bubrega, ali i kod pojave uretralne opstrukcije uz prisutnu infekciju mokraćnog trakta, vrućicu, znakove sepse ili pionefroze. Pojava opstruktivnog ili inficiranog bubrega uzrokovanog kamencem zahtjeva hitnu dekompresiju bubrega postavljanjem ureteralnog stenta (JJ-proteze) ili perkutanom drenažom bubrega. Nužno je osigurati i antibiotsku terapiju u opisanim slučajevima uz prethodno uzimanje uzoraka urina za urinokulturu. U iznimnim slučajevima formiranog apscesa bubrega ili urosepse uzrokovane opstruktivnim kamencom pristupa se i otvorenom operativnom zahvatu s ciljem drenaže gnoja i potencijalnim odstranjivanjem zahvaćenog bubrega.

Iako se većina pacijenata s akutnom renalnom kolikom tretira ambulantno, kod otprilike 15-20 posto pacijenata nužan je invazivniji tretman zbog veličine kamena, infekcije, opstrukcije ili ponavljajuće boli. U takvim slučajevima na raspolaganju je više različitih terapijskih opcija. One uključuju ESWL (engl. extracorporeal shock wave lithotripsy), ureterorenoskopiju (URS), perkutanu nefrolitotomiju (engl. percutaneous nephrolithotomy – PCNL) te otvorene i laparoskopske zahvate.

Invazivni postupci

ESWL (u hrvatskom prijevodu izvantjelesna litotripsija udarnim valovima) predstavlja minimalno invazivan postupak usitnjavanja kamenaca putem šok valova koje proizvodi litotriptor. Postupak se odvija izvan tijela i indiciran je kod bubrežnih kamenca, ali i onih smještenih u početnom dijelu uretera. Sam tretman izvodi se pod kontrolom rentgena, uz analgeziju i antibiotsku profilaksu. Rezultat uvelike ovisi o veličini kamena, a MET nakon zahvata pomaže izbacivanju usitnjenih ulomaka kamena iz mokraćnog trakta.

Ureterorenoskopija uključuje retrogradni pristup u sabirni sustav bubrega i uretera. To je operativni zahvat koji se izvodi u anesteziji kroz prirodni otvor – mokraćnu cijev. Postupak se izvodi rigidnim, semirigidnim ili fleksibilnim instrumentom. Usitnjavanje kamenca provodi se laserskim ili balističkim instrumentom, a odstranjenje ulomaka se izvodi uz pomoć košarastih sondi. Sam postupak ima visoku uspješnost, te se u gotovo 95 posto slučajeva kamenac odstrani već u prvom zahvatu.

Perkutana nefrolitotomija je operativni zahvat pri kojem se u anesteziji preko malog reza na koži postavlja nefroskop u bubreg. Kroz njega se kamenac uništava ultrazvučno, balistički ili laserski, a sam postupak se izvodi pod kontrolom rentgena.  Laparoskopski i otvoreni zahvati rezervirani su za komplicirane kamence, kao i u slučajevima kada se očekuje neuspjeh svih prethodnih terapijskih mogućnosti.

Zaključak

Medicinska ekspulzivna terapija (MET) uz praćenje predstavlja preporučeni oblik liječenja manjih kamenaca u mokraćnom sustavu (veličine ispod 6 milimetara) koji imaju veliku vjerojatnost za spontani izlazak iz urotrakta. Ureterorenoskopija rezultira odstranjenjem kamenca u oko 95 posto slučajeva u samo jednom tretmanu.

Članak odražava medicinske stavove važeće u trenutku objave. Članak odražava medicinske stavove važeće u trenutku objave.
HQ/MED/17/0046

Sve članke vezane uz ovu temu pronađite ovdje
(81)
4.3 od 5

Priručnik bolesti

Odaberite grupu bolesti ili pretražite po ključnoj riječi
Priručnik bolesti sastavljen je kako biste se brzo informirali o bolesti koja vas zanima. Određene bolesti posebno su obrađene u okviru skupine na Mapi tijela kojoj pripadaju te ih svakako potražite.

vezani članci

Test erektilne funkcije

Ispunite upitnik procjene erektilne funkcije. Test erektilne funkcije Kvaliteta spolnog života jedan je od najvažnijih segmenata kvalitete života muškarca.

IPSS UPITNIK

Ispunite upitnik procjene tegoba mokrenja. IPSS UPITNIK Poremećeno mokrenje često vezuje uz sebe i poremećaje kontinencije te seksualnih funkcija.