Pitanja i odgovori

Arhiva postavljenih pitanja

Ovdje se nalazi arhiva dosada postavljenih pitanja te pruženih odgovora.
Ako ne pronađete odgovor, postavite pitanje liječniku ili koristite pretraživač.


Epilepsija

Migrena i EEG

Dobila sam nalaz EEG-a učinjenog 17. 01. 2008., po uputu neurologa koji mi je dijagnosticirao migrenu. Nalaz glasi: osnovna aktivnost u dezorganiziranoj alfa frekvenciji, slabo se blokira na otvaranje očiju. Bez asimetrija i paroksizama. HV i IFS isti nalaz. Molila bih vas da mi objasnite ovaj nalaz. odgovor

Febrilna konvulzija

Dječak je, u dobi od 4 godine i 2 mjeseca, imao jednu konvulziju uslijed temperature 38,9 stupnjeva. To je bilo u 11 mjesecu 2007. godine. Nakon toga nije imao niti jednu konvulziju, a niti prije toga. Urađen mu je EEG u 12. mjesecu 2007. i nalaz je sljedeći: osnovna cerebralna aktivnost u okcipitalnim regijama je theta oko 7 HZ/s, umjerenih do visokih regularnih i iregularnih amplituda, simetrično iznad obje hemisfere, dobro izražene reakcije vizualne blokade. Tijekom snimanja se registriraju visoko voltažni spori i zašiljeni valovi, obostrano postranično i straga, mjestimično više izraženi iznad desne, a mjestimično iznad lijeve strane s tendencijom generalizacije. Bez paroksizama i fiksnih asimetrija. Na FS i HV bez novih promjena. Zaključak: Nalaz je u cjelosti sporiji za dob, sa sporim dizritmičkim promjenama obostrano postranično i straga. Molim vas da mi protumačite nalaz i odgovorite da li će biti posljedica za razvoj djeteta? odgovor

EEG nalaz

Imam 22 godine i u posljednje dvije primjećujem grčeve u lijevoj strani tijela (ruke i noge). Također imam glavobolje i već sam se tijekom noći dva puta ugrizla za jezik jer mi je sve vuklo. Bila sam na EEG-u, nalaz nije baš dobar: niže do srednjevoltažna osnov. cerebralna aktivnost je u mješanoj alfa aktivnosti 8-11 Hz. Reakcija vizualnog blokiranja je dobro izražena. Učestalo se interponiraju viševoltaže, zašiljenih valova difuzno osobito temporo-parijetalno, nema paroksizma. EEG je difuzno dizritmički promjenjen. Na IFS i HV bez vulnerabilnosti. Što bi moglo biti i zašto imam grčeve? odgovor

Sinkopa

Imam 22 godine i već mi se više puta događalo da padnem u nesvijest, prvi put sa 7 godina ( buka i gužva ), u 7. osnovne 2 puta- također gužva u autobusu, 3 puta prošle godine u tramvaju, zatim prošlo ljeto. Prije pola mjeseca zadnji put - tad sam se naglo ustala ujutro i popila malo vode pa mi je došlo slabo te sam sjela na stolicu, saznala sam da sam kratko bila u nesvijestici i da sam se pritom zagrcnula i tresla. Dijagnoza mi je: sinkopa kolaps R55. EEG: srednjevoltažna cerebralna aktivnost je alfa ritma 10-12 c/s, blokiranje djelomično izraženo, asimetrija nema, na HV vidi se na jednom mjestu kraće izbijanje viševoltažnih zašiljenih alfa valova 5-6 c/s, nalaz je manje paroksizmalno dizritmički promjenjen na HV. odgovor

EEG

Molim vas ako mi možete pobliže opisati sljedeći EEG nalaz: Snimano u budnosti uz zatvorene oči. Osnovnu cerebralnu aktivnost čini miješana, dijelom iregularna srednjovoltažna miješana theta i alfa u okcipitalnim regijama koja se tek djelomično blokira otvaranjem očiju. Tijekom snimanja nad obje hemisfere registrira se povremeno oštrih valova uz nizove sporih theta valova. Fiksnih asimetrija i paroksizmalnih izbijanja se ne nalazi. HV bez promjena. Zaključak: iritativno dizritmički izmjenjen nešto sporiji za dob (Dob je 9 godina). odgovor

Psihičke tegobe uz epilepsiju

Moje pitanje se tiče pratećih smetnji kod epilepsije. Dobro je kontrolirana, bez napada više od četiri godine, na minimalnoj dozi valproata. Međutim, sve češći su doživljaji bezvoljnosti, ''odsustva smisla života'' čak i nakon postignutih uspjeha. Karakterističan je i doživljaj ''konfuznih misli'', kao da se sve ''prebrzo događa''; drugi misle da je izvana sve u redu. Da li mislite da ovi simptomi mogu biti prolazni, da li su mogući pratilac epilepsije i kako se boriti sa drastičnim promjenama raspoloženja? odgovor

Trudnoća i epilepsija

Neurolog mi već 15 mjeseci slaže terapiju za trudnoću i svaki mi put odgađa trudnoću za 6 mjeseci. Kada me naruči na kontrolu stalno mi govori druge stvari. Koga da slušam, neurologa ili ginekologa? Imam sve češće napade i sve mi je gore. Trenutno pijem Phemiton 1,1,1 i Tegretol CR 1,1/2,1. odgovor

Febrilne konvulzije

Imam kćer od 2,8 god. i imam golem problem. Do 2. god. je sve bilo u redu. Tada uz temperaturu 38.5 dobiva napad (grčevi) sa kočenjem, poplavila je i imala ubrzan rad srca. Dali su nam piridoksin i diazepam u slučaju ponovne temperature. Kada napraviti snimke mozga? odgovor

EEG nalaz

Imam epilepsiju skoro 2 god i propisan mi je lijek Tegretol od 200g 2x1. Imala sam napad samo jednom, a već 2 god se nije ponovio. EEG sam radila neki dan: osnovna cerebalna aktivnost javlja se u miješanom alfa srednjebrzom beta ritmu. Dva kratka paroksizma sporih valova. Nema asimetrija. Reakcija blokiranja otvaranjem očiju izostaje. Nalaz paroksizmalno promjenjen. odgovor

Lijekovi i kognitivne funkcije

Nakon zadnjeg velikog napada i povišenja koncentracije lijekova počela sam imati velikih problema s koncentracijom i učenjem. Mogu li lijekovi utjecati baš u toj mjeri da počinjem potpuno gubiti koncentraciju? Sukladno tome počela sam imati problema s čitanjem i razumjevanjem pročitanog isto kao i s rješavanjem matematičkih zadataka kada najčešće izostavljam cijele postupke ili rezultate. Mogu li uzrokovati i neke druge poremećaje? odgovor