Astma

Testovi bronhoprovokacije

Objavljeno 12.11.2013.
Doc. dr. sc. Suzana Kukulj, dr. med., specijalist pulmolog
Bronhalna hiperreaktivnost ili preosjetljivost temeljno je patofiziološko obilježje astme. Razvija se uslijed astmatske upale bronhalne stijenke te je vrlo izražena kako u alergijskom, tako i u nealergijskom obliku ove bolesti. Možemo je dokazati nespecifičnim bronhoprovokacijskim testovima koji su nam od velike pomoći u postavljanju dijagnoze astme.
Testovi bronhoprovokacije

Definicija bronhalne hiperreaktivnosti

Stupanj reaktivnosti dišnih putova se općenito podudara s razinom upale i kliničkim stupnjem težine bolesti.

Bronhalna hiperreaktivnost  je svojstvo dišnih putova da pojačano reagiraju na minimalne količine nespecifičnog podražaja, koji u zdravih ispitanika ne može izazvati suženje dišnih putova. Klinički testovi za ispitivanje bronhalne hiperrekativnosti (bronhoprovokacijski testovi) temelje se na spoznaji da je razlika u ponašanju dišnih putova osobe s bronhalnom hiperreaktivnosti prema zdravom ispitaniku samo kvantitativne naravi. Stupanj reaktivnosti dišnih putova se općenito podudara s razinom upale (tzv. surogatni marker upale) i kliničkim stupnjem težine bolesti.

Indikacije za bronhoprovokaciju

Postoji nekoliko važnih indikacija za provođenje bronhoprovokacijskih testova. To je prvenstveno postavljanje dijagnoze astme. Shodno tome, testovi se koriste kod bolesnika sa simptomima koji upućuju na astmu i normalnom funkcijom pluća, zatim kod bolesnika s atipičnim simptomima bronhospazma (suženja dišnih putova) te kod bolesnika s kroničnim kašljem. Koriste se i kod sumnje na profesionalnu astmu, a svoju primjenu nalaze i kao "screening test" kod nekih zanimanja (prvenstveno u vojsci i kod ronioca). U indikacije za bronhoprovokaciju spada i procjena odgovora na propisanu terapiju, a služi nam i za identifikaciju specifičnih okidača za pojavu astme (profesionalna i okolišna ekspozicija, aditivi u hrani).

Direktni nespecifični bronhoprovokacijski testovi

Direktni nespecifični bronhoprovokacijski testovi djeluju putem direktne stimulacije receptora glatke muskulature. U tu se svrhu koriste metakolin i histamin koji izazivaju bronhokonstrikciju (suženje dišnih putova) u ekvivalentnim koncentracijama. Metakolin se koristi češće jer ima manje nuspojava, a predstavlja sintetski derivat acetilkolina. 

Rezultat testa prikazuje se kao provokacijska koncentracija koja uzrokuje pad FEV1 (forsirani ekspiratorni volumen tijekom prve sekunde ekspiracije, mjeri se spirometrijom) za 20% - PC20FEV1 ili kao provokacijska doza koja uzrokuje pad FEV1 za 20% - PD20FEV1. U tablici su navedeni stupnjevi bronhalne reaktivnosti, tj. hiperreaktivnosti ovisno o rezultatu provedenog testa.

Stupnjevi bronhalne reaktivnosti
PC20FEV1PD20FEV1Rezultat
> 16,0 mg/mL > 960 Normalna bronhalna reaktivnost
4,0-16 mg/mL 240-960 Granična bronhalna reaktivnost
1,0-4,0 mg/mL 60-240 Bronhalna hiperreaktivnost blagog stupnja
< 1,0 mg/mL < 60 Bronhalna hiperreaktivnost srednjeg do velikog stupnja

Indirektni nespecifični bronhoprovokacijski testovi

Tjelesni napor nam služi za dijagnozu bronhokonstrikcije inducirane pretjeranom fizičkom aktivnošću.

Indirektnim nespecifičnim bronhoprovokacijskim testovima izazivamo oslobađanje upalnih medijatora. U tu svrhu se uz ostalo može koristiti tjelesni napor koji nam tako služi za dijagnozu bronhokonstrikcije inducirane pretjeranom fizičkom aktivnošću, kada je spirometrija u mirovanju uredna. Vrši se na pokretnoj traci ili biciklu u trajanju oko 10 minuta.

Spirometrija se vrši prije opterećenja te 5, 10, 15, 20 i 30 minuta nakon opterećenja (bronhokonstrikcija obično nastaje 10 do 15 minuta po završetku testa). Test se smatra pozitivnim kada FEV1 padne za 10-15%.

Kontraindikacije za provođenje testova

Kontraindikacije za provođenje testova bronhoprovokacije možemo podijeliti u apsolutne i relativne.

Apsolutne kontraindikacije su teška opstrukcija (FEV< 50% od očekivanog ili < 1,0 L), infarkt miokarda ili moždani udar u posljednjih mjesec dana, aortalna ili cerebralna aneurizma te neregulirana arterijska hipertenzija (sistolički tlak viši od 200 mmHg, dijastolički tlak viši od 100 mmHg).

Relativne kontraindikacije su umjerena opstrukcija (FEV> 50%, ali < 60% od očekivanog ili < 1,5 L), nemogućnost adekvatnog izvođenja spirometrije, značajan odgovor na fiziološku otopinu (> 10% pad FEV1), infekcija gornjeg ili donjeg respiratornog sustava u zadnjih 2 do 6 tjedana, terapija inhibitorima kolinesteraze (za mijasteniju gravis), trudnoća i dojenje.

Čimbenici koji utječu na interpretaciju testa

Na rezultate bronhoprovokacijskog testiranja mogu utjecati sljedeći čimbenici:

  • akutna upala dišnih putova (prehlada, gripa), zbog čega je potrebna pauza od 4-6 tjedana testiranja
  • cijepljenje živom atenuiranom vakcinom (morbili, parotitis, rubeola, polio, pertusis, gripa), zbog čega je potrebna pauza od 3-6 tjedana od cijepljenja do testiranja
  • udisanje dišnih iritansa u visokim koncentracijama, zbog čega je potrebna pauza do objektivnog oporavka
  • pušenje (aktivno/pasivno), zbog čega je potrebno sustezanje od pušenja nekoliko sati prije izvođenja testa
  • konzumacija kave, čaja, kola pića, čokolade i drugih namirnica koje sadrže kofein na dan izvođenja testa
  • veliki tjelesni napor na dan izvođenja testa

Zaključak

Kako je u nekim slučajevima astmu teško dijagnosticirati, nespecifični testovi bronhoprovokacije pokazali su se kao izvrstan dijagnostički alat. Bitno je naglasiti kako se sva bronhoprovokacijska testiranja izvode se u remisiji bolesti, pri normalnoj funkciji pluća.

Članak odražava medicinske stavove važeće u trenutku objave. Članak odražava medicinske stavove važeće u trenutku objave.
HQ/MED/17/0046

Sve članke vezane uz ovu temu pronađite ovdje
(48)
4.3 od 5

Priručnik bolesti

Odaberite grupu bolesti ili pretražite po ključnoj riječi
Priručnik bolesti sastavljen je kako biste se brzo informirali o bolesti koja vas zanima. Određene bolesti posebno su obrađene u okviru skupine na Mapi tijela kojoj pripadaju te ih svakako potražite.

vezani članci

KALENDAR ovulacije

Izračunaj plodne dane
Datum početka posljednjeg ciklusa:
Trajanje menstruacijskog ciklusa:

BMI za djecu

Izračunajte BMI za djevojčicu ili dječaka. BMI za djecu Djevojčice i dječaci imaju različite vrijednosti BMI-a tijekom odrastanja. Važno je koristi kalkulator primjeren za dob.